New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

כלי רכב מסורתיים, הממירים חלק קטן יותר של דלקים מאובנים להנעת רכבי הוא EV בעירה פנימית. היתרון עם רכבי של האנרגיה המופקת, 70% ניצול של מייצור החשמל ועד לגלגלים, בעוד שלרכבי בעירה פנימית יש שיעור ניצול זעום של , מזיקוק הבנזין ועד להשפעת 30% עד 12 תמסורת המנוע על גלגלי הרכב. הם גם הרבה יותר ידידותיים EV רכבי לסביבה מרכבים המונעים בבנזין מכיוון שהם מייצרים הרבה פחות גזי חממה , מה שמפחית משמעותית את CO 2 ופליטת הזיהום. מזהמים מכלי רכב מסורתיים המונעים בבנזין עלולים להזיק לאלה המתגוררים בסמוך לכבישים. לדוגמה, במנהטן חיים איש בכל בלוק מגורים, 1,400 בממוצע אנשים נחשפים 1,000- כלומר למעלה מ למזהמי גז מדי יום בבלוק בודד. מלבד גזי הפליטה המגיעים מכלי רכב מסורתיים, השגת הנפט, עיבודו והובלתו לתחנות דלק היא גורם משמעותי נוסף בזיהום האוויר. לבסוף, רכבי רכב חשמליים דורשים פחות תחזוקה מכיוון שהם חסרים את החלקים הנעים הקשורים למערכת מנוע בנזין, מה

קילוואט בעוד שהחדישות 150 בהספק של קילוואט. הבעיה נעוצה 300 יותר מגיעות ל בכך שנפוץ יותר למצוא מטענים שפועלים במהירויות איטיות יותר. לעיתים בפועל, קילוואט 72 העמדה תוכל לספק רק עד ומהירות הטעינה תהיה איטית אף יותר. מה שעלול לקחת המתנה של שעות עבור טעינה מלאה. לסיכום, פיתוח הרכבים החשמליים והתשתיות הנלוות מתקדמים בקצב מהיר. , צפוי להיות לנו מבחר גדול 2025 עד שנת אף יותר של כלי רכב חשמליים, יחד עם פתרונות תחבורה ציבורית חשמלית, בדמות רכבים קרקעיים, כלים אוויריים ואף מערכות תת קרקעיות גדולות לשינוע אוטונומי, כפי שהזכרנו מעלה. חברות ומדינות רבות מבטיחות להגיע לרמה של אפס פליטה כבר בעשור הקרוב. מצפים לעזור לכלל PEI Genesis אנו ב הלקוחות למצוא את פתרונות המחברים הנכונים עבור הצרכים שלהם ועל מנת שנוכל להגיע יחדיו ליעדים אלו.

שמשפיע באופן משמעותי על אורך חיי הרכב. רכבים המונעים בבנזין דורשים החלפות שמן תכופות ותחזוקה מתמדת כדי לפעול בצורה חלקה. בין אם זה החלפת שמן, מסנני מנוע או מצתים, יש צורך בתחזוקה וחלקים חדשים. כאשר חלקים אלה מחליפים חדשים, החלקים הישנים והפגומים נזרקים לפח, ותורמים לזיהום הכולל. ראשית ואולי בראש ובראשונה לצרכנים, על אף האמור לעיל, עמדות הטעינה אינן בשכיחות כמו תחנות דלק, דבר אשר משפיע על תכנון הנסיעה ועל נסיעות למרחקים ארוכים. למרות שכיום טווח הנסיעה של רכב חשמלי כמעט שווה ערך למכונית מנוע בעירה פנימית, טעינת הרכב יכולה לארוך שעות בהתאם למהירויות הטעינה. עם זאת, הספק העמדה וכפועל יוצא מהירות הטעינה היא נושא חם אשר מטופל על ידי המהנדסים בחברות השונות. לדוגמא, בחלק מתחנות הטעינה הראשונות של טסלה יש עמדות הפועלות חסרונות כלי הרכב החשמליים

43 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online