New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

הדבר הבא

אמיר בר-שלום

הפתרון שאילו הגיעה לוקהיד דומה מאד לטכנולוגיה שבה משתמשות כיום החברות הישראליות. עוצמת הקרן נוצרת על ידי התלכדות של מספר קרניים. מספרית ניתן להמחיש זאת כך: כל קרן שיוצאת ממחולל קילווואט, 30 הלייזר עומדת על עוצמה של צירוף של עשר קרניים לאלומה אחת נותן קילוואט, 300 את העוצמה הנדרשת של בקצה, בזמן הפגיעה במטרה עצמה. "דמיינו לעצמכם את עטיפת התקליט DARK SIAE OF THE של פינק פלוייד – " תיאר זאת ריק קורדארו בשיחה MOON עם עיתונאים במטה החברה. "קרן אור לבנה נכנסת למנסרה אופטית ומתפרקת לצבעי הספקטרום, זה בדיוק אותו הרעיון רק הפוך, אנחנו מכניסים לתותח מספר קרניים שהופכות לקרן אחת. זה יאפשר למפעילים שלה להפיל הרבה יותר מטרות בהרבה פחות זמן". אחד היתרונות של מערכות הלייזר הוא מחיר היירוט. כיום מחיר יירוט של כיפת ברזל עומד על אלפי דולרים לטיל, וככל שעולים במערכות, לשרביט קסמים וחץ המחירים עולים בהתאם עד למיליוני דולר לטיל אחד. יירוט הלייזר מתומחר בדולרים

לניסוי מבצעי עוד לפני סוף השנה הנוכחית. "לוקהיד מרטין הצליחה להגביר באופן משמעתי את יעילות הקרן ובמקביל להוריד את משקל המערכת עצמה יחד נצילות מקסימלית", אומר ריק ריקארדו, סגן נשיא לוקהיד מרטין לפתרונות מתקדמים. ב הוחלט כבר לפני כמה שנים להאיץ ARMY את מערכות הלייזר להגנה מפני רקטות, פצצות מרגמה ורחפנים לנוכח הניסיון המבצעי שהצטבר בעיראק, אפגניסטאן וסוריה. כך למשל, הכוחות שמוצבים בימים אלה בשדה התעופה א טאנף במזרח סוריה סמוך לגבול העיראקי, סובלים באופן תדיר מתקיפות מל"טים ורקטות שיורים לעברן המיליציות השיעיות שמופעלות באזור הזה על ידי איראן. ARMY יצא המכרז לדרך, כשה 2020 בשנת מגדיר את הצורך המבצעי לקרן בעוצמה של קילוואט. "ידענו שיהיו לנו מתחרים 300 רציניים במכרז הזה, ולכן השקענו הוא מאמץ גדול" אומר רייס מקדרומוט מצוות הפיתוח של לוקהיד מרטין. "הגדרנו את הפרוקיט הזה כמועדף, כדי לצאת ראשונים עם המוצר לשוק מתוך הנחה שהצורך המבצעי דחוף".

העולם ממשיך לחפש אחרי פתרונות מתקדמים ליירוט טילים. מלבד מערכות "הטילים נגד טילים" כמו כיפת ברזל, שרביט קסמים וחץ הישראליות, או ה האמריקני, מפותחות מערכות SAM 3 יירוט מבוססות לייזר. אחרי שנים של מחקר ופיתוח הצליחו מספר חברות, כולל ישראליות, להגיע לפתרון של קרן מלוכדת שמייצרת עוצמה של יותר המאפשרת הפלה מהירה KW 100 מ יחסית של המטרה. לוקהיד מרטין האמריקנית מחזיקה כרגע בשיא, קרן . KW 300 בעוצמה של האם חברת לוקהיד מרטין האמריקנית שברה את שיא הלייזר המוצק במערכות צבאיות? כנראה שכן. על פי הודעת החברה בחודש ספטמבר האחרון היא העבירה לצבא האמריקני מערכת לייזר ניסיונית בעוצמה . המערכת אמורה להיכנס KW 300 של ARMY לסדרת ניסויים של זרוע היבשה, ה IFPC - HEL - Indirect Fires במסגרת תכנית . Protection Capability - High Energy Laser , הסתיים לפני 2019 פיתוח המערכת שהחל ב המועד המתוכנן, מה שיאפשר להכניס אותה

New-Tech Military Magazine l 44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online