New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

HELIOS מערכת יירוט תמונת כותרת: « Lockheed Martin איורים:

300KW בעוצמה של IFPC-HEL מערכת יירוט

«

. KW 120 אפשר להעלות את העוצמה שלה ל במהלך השנים האחרונות ניסה הצי האמריקני מספר מערכות שעבדו טוב בתנאי מעבדה אבל נפלו בביצועים שלהן בסביבה ימית. המערכת הנוכחית מתוכננת להיות מוצבת על כל הספינות העתידות של הצי, כשהראשונה שתצטייד בה תהיה . היא נמצאת כרגע במספנה PREBLE ה בוירג'יניה ועוברת הסבה לספינת יירוט ליירוט טילים AEGIS שתצוייד במערכות בליסטיים. סדרת הניסויים הראשונה , שם ייבחן גם 2023 אמורה להתחיל במהלך שילוב המכ"מ של שתי המערכות ובהמשך גם שיתוף מערכות השליטה והבקרה. זו העובדה שזו HELIOS "מה שמעניין ב standalone מערכת שלא עובדת לבד - , אלא בעלת יכולות גנריות system " אומרת AEGIS להתממשק עם מערכות ה ג'נין מתיוסמלוקהיד מרטין. "מערכתהלייזר תשתלב בעתיד במערכות השליטה והבקרה , ותהפוך לחלק מפתרונות AEGIS של ה היירוט. המפעיל או המערכת באופן עצמאי, יחליטו איך ליירט את המטרה, אם על ידי קרן לייזר או עם על ידי טיל שישוגר לעברה. זו הסיבה שבנינו את מערכות הלייזר הללו בארכיטקטורה פתוחה. גם כדי להגדיל בעתיד את העוצמה שלהן וגם כדי לחבר אותן למערכות נשק נוספות על האונייה".

בודדים כשהעלות העיקרית היא פיתוח, בניית המערכת ומחיר החשמל שהיא צורכת. מרגע שמערכת הלייזר מוכרזת מבצעית, העלות העיקרית היא תפעולית בלבד. אבל למרות ההתלהבות הרבה מהעוצמה צריך להדגיש שמדובר כרגע בצעד אחד במירוץ ארוך. עוצמת הקרן הושגה, עכשיו צריכיםלהיבדקמרכיביםרבים ומשמעותיים עוד לפני הכרזה על יכולת מבצעית ראשונית. כך למשל יש חשיבות גדולה מאד למערכת העקיבה, זו שאמורה למקד את הקרן על המטרה ולעקוב אחריה במרחקים גדולים. מרכיב נוסף שצריך להיבחן הוא היכולת להשאיר את הקרן ממוקדת, מלוכדת ועוצמתית לאורך זמן ומרחק. "החזון של הגנה מפני טילים עם לייזרים בלבד, עדיין רחוק מלהיות מציאותי" אומר קורדרו, "בינתייםאני מניח שנראה פתרון של שילוב לייזר עם מערכות קינטיות ובהמשך התמהיל הזה ישתנה לטובת הלייזר, ככל שהטכנולוגיה תתקדם". , מסרה KW 300 במקביל לפיתוח מערכת ה לוקהיד בקיץ האחרון לצי האמריקני מערכת קילוואט שתוצב 60 מבצעית בעוצמה של HELIOS - High על גבי משחתות. המערכת Energy Laser with Integrated Optical - , דומה מאד Dazzler and Surveillance 300 בעקרון הטכנולוגי שלה למערכת ה , והיא מותאמת לסביבה ימית. המערכת KW בנויה בצורה מודולרית כך שבעתיד יהיה

Great Events with New-Tech!

www.new-techevents.com

45 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online