New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

לטובת BIRD המולדת של ארה"ב ועם קרן ביטחון הציבור". : BIRD ד"ר איתן יודילביץ, מנכ"ל קרן מייצרת הזדמנויות BIRD HLS "תוכנית שיתוף פעולה ופיתוח עסקי ייחודיות עבור חברות ישראליות ואמריקאיות, והטכנולוגיות שמפותחות במסגרתה מוכיחות עצמן כגורם משמעותי בשיפור ביטחון הציבור וייעול עבודתם של כוחות החירום וההצלה". BIRD אודות קרן BIRD Foundation ) Binational Industrial ) היא קרן דו- Research and Development לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתי ישראל ארה"ב בתחומי הטכנולוגיה השונים. קרן בירד תומכת בפרויקטים מבלי לקבל אחזקות בחברות השותפות בפרויקט. כספי התמיכה מוחזרים כתמלוגים לאחר שמכירות המוצר החלו. מימון הקרן מוגבל

במתן מענק לפרוייקט BIRD פנים ועם קרן , 2022 לשנת BIRD HLS הנבחר של תכנית פרוייקט שמציע התקדמות משמעותית ביכולות של כוחות החירום וההצלה. אנו מצפים להמשך הצלחתה של התכנית, המחברת בין טכנולוגיה עילית וכישרון בארה"ב ובישראל, ותומכת בפיתוח פתרונות לביטחון המולדת של שתי המדינות". ד"ר גד פרישמן, המדען הראשי במשרד לביטחון הפנים: "המשרד לביטחון פנים מחפש לאורך השנים כלים טכנולוגיים שיאפשרו לחזק את הביטחון במרחב הציבורי. אנו מאחלים לחברות הזוכות שיצליחו בפיתוח המערכת שתקדם את יכולות האימון של מגיבים ראשונים בשתי המדינות, תגדיל את יכולת התגובה ואת היעילות המבצעית שלהם. אנו מודים על שיתוף הפעולה בקידום טכנולוגיות חדשניות עם המשרד לביטחון

BIRD ד"ר איתן יודילביץ, מנכ"ל קרן

«

קרן בירד קרדיט:

מתקציב הפרויקט, החל משלב 50% לעד המחקר והפיתוח ועד לשלבים הראשונים של המכירות והשיווק. הקרן אינה דורשת תמורה במידה והפרויקט אינו מגיע לשלב המכירה.

SMART FACTORY Pavilion 1, EXPO Tel Aviv 17.5.2023 | 9:30-15:00

Save The Date 17.5.2023

www.new-techevents.com האירוע יתקיים בהתאם להוראות הממשלה, יש להמשיך ולהתעדכן באתר החברה ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת

For more information and registration: www.new-techevents.com

47 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online