New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

חידושים ימיים

אמיר בר-שלום

על ידי מנועים חשמליים הנמצאים סמוך למותן הצולל והם ניזונים מממארז סוללות קטנות שנמצא על גב הלוחם כחלק מהמערכת. בעזרת המערכת הצולל קשר 4 - לוחם יכול להגיע למהירות של עד ללא תנועות גוף. במהירות המקסימלית שעות 3 מגפי הסילון יכולים לעבוד במשך שעות. 16 רצופות, ובמהירות הנמוכה עד "זו אמנם מערכת יקרה יחסית, אבל היתרון המבצעי שלה גדול ומשמעותי", צולל קרבי אחר, גם INSIDER אומר ל שמעדיף GREEN BERETS הוא בוגר ה להישאר בעילום שם. "אני יודע איך זה להגיע למשימה אחרי חמישה ק"מ JET BOOST של צלילה ושחייה. עם ה אתה בקושי שורף חמצן וזה DRIVER מאפשר לך להגיע רענן מאד לחוף לקראת ביצוע המשימה עצמה". אבל לצד זאת מעלים בצבא האמריקני חשש כי התסמכות יתר על מערכות כמו יכולה לפגוע JET BOOST DRIVER ה ביכולת הפיסית הגנרית של הלוחם ולכן נדרש כאן תמהיל נכון של יכולות פיסיות נרכשות עם מערכות טכנולוגיות. הסיסמא

באנרגיה. פיקוד המבצעים המיוחדים SOCOM - United של ארצות הברית – , States Special Operations Command העניק לאחרונה חוזה פיתוח ורכישה מווירגי'יניה שמייצרת PATRIOT 3 לחברת JET BOOST "מגפי סילון" תת מימיים - לכוחות קומנדו ימי. הלוחם לובש DRIVER המערכת שמצויידת בשני מדחפים לצד כל רגל והם למעשה מחליפים עבורו את עבודת הנעת הרגליים עם הסנפירים (טילוף). "למערכת הזו יש יתרונות אבל גם חסרונות", אומר ג'ון בלאק, קצין משוחרר למגזין GREEN BERETS מיחידת העילית . "במהלך משימה INSIDER האמריקני ארוכה במים קרים לתנועות הגוף יש יתרון, הם שומרות על חום הגוף ומפעילות את השרירים באופן תדיר. הסתמכות על מערכת תנועה ממוכנת יכולה לגרום להיפוטרמיה, ולכן חייבים לשלב בתכנון המשימה את עבודת המדחפים עם תנועות JET גוף. אני חושב שחייבים להתייחס ל כמכשיר עזר בלבד ולא BOOST DRIVER להסתמך עליו לחלוטין כמנוע". מונעים כאמור JET BOOST DRIVER ה

האם יש גבול מסויים שאסור לחצות בין טכנולוגיה ליכולת אישית של לוחם? עם השאלה הזו מתמודדים בימים אלה בפיקוד המבצעים המיוחדים של ארצות הברית. אחד החידושים הטכנולוגיים שמעורר את הדיון הזה, היא מערכת הנעה חשמלית לצוללים ק שמפתחת חברה אמריקנית לכוחות קומנדו ימיים. לצד זאת, מהנדסים אוקראינים מציגים צוללת היברידית קטנה שמיועדת לשינוע כוחות מיוחדים וניתנת לשינוע מהיר בים או על הקרקע. אחד האתגרים המורכבים של לוחמי קומנדו ימי בכל העולם הוא הצורך שלהם בצלילה ארוכה בדרך ליעד. בדרך כלל המסלול הזה אורך כמה קילומטרים. לא פעם במסלול הצלילה הם חווים גם תנאי ים קשים מה שיכול לגרום לתשישות גדולה, דווקא כאשר הם מגיעים לחלק האחרון של המשימה. האתגר הזה מביא לבחינה עקבית של פתרונות טכנולוגיים, במטרה לאפשר לצוללים לחסוך עד כמה שאפשר

New-Tech Military Magazine l 48

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online