New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

רוחב סרט ויחס גליםעומדיםשל אנטנותקטנות

ElyL@afeka.ac.il פרופ' עלי לוין, מכללת אפקה להנדסה תל אביב,

ההחזרה הלוגריתמי ואת רוחב הסרט -10 dB בנקודות

יהיה אפוא

. אימפדנס של אנטנות 1 אנטנות קטנות ניתנות לתיאור סכמטי אלמנטרי הכולל נגד RLC על ידי מעגל C , קבל עם קיבול R עם התנגדות ממשית . אנטנות תיל ישרות L וסליל עם השראות כגון דיפול ומונופול מתנהגות בדומה למעגל טורי ואילו אנטנות תיל מסוג לולאה כגון לולאה עגולה, לולאה ריבועית או סליל מתנהגות בדומה למעגל מקבילי. נגביל את הדיון הנוכחי למעגל תהודה טורי בלבד. ההרחבה למעגל מקבילי היא פשוטה על ידי שימוש באדמיטנסים במקום בראקטנסים. RLC ] המציג אנטנה כמעגל 1[ 1 נתבונן באיור רכיבים: 4 טורי הכולל התנגדות ממשית המיוחסת להפסדים ■ R L פנימיים באנטנה התנגדות ממשית המיוחסת למנגנון ■ R r הקרינה (התנגדות קרינה) ריאקטנס מדומה הכולל סליל וקבל ■ X A = jωL + 1/jωC היא התדירות f הוא התדר המעגלי ו- ω Hz ביחידות האנטנה מחוברת לקו תמסורת עם אימפדנס Z o אופייני אימפדנס הכניסה המרוכב של האנטנה

(1) Z L (ω) = R(ω) + jX A (ω)

= R(ω) + jωL + 1/jωC כאשר התדר נמוך מאד, אימפדנס הכניסה . כאשר התדר גבוה מאד, אימפדנס ∞ שואף ל- . בתדר התהודה, ∞ הכניסה שוב שואף ל- . R ), האימפדנס שואף ל- 2 המוגד על ידי ( )2( ω ² = 1/ LC . מקדם ההחזרה 2 כאשר האנטנה מחוברת לקו תמסורת עם נוצרת החזרה של הגלים Z o אימפדנס אופייני המגיעים לאנטנה מן הגנרטור. ביטוי כולל נתון על Γ למקדם ההחזרה המרוכב (למתח) :] 3 [-] 2 ידי [ )3( Γ = ( Z L – Z o ( / ) Z L + Z o ( .) 1 הוא העומס, כמתואר במשוואה ( Z L כאשר החלק הממשי של מקדם ההחזרה מסומן ρ בדרך כלל על ידי )4( ρ = | Γ | מקובל לחשב ולמדוד את מקדם ההחזרה בסקלה לוגריתמית כפונקציה של התדר ומתוך כך להגדיר את רוחב הסרט היעיל של האנטנה לפי תנאי רצוי של מקדם רואים את מקדם 2 ההחזרה. למשל באיור

. יחס גלים עומדים 3 יחס הגלים העומדים לאורך קו התמסורת :] 3 [-] 2 מוגדר על ידי [ VSWR )5( VSWR = (1 + ρ ( / )1 - ρ ( טבלת המרה שימושית בין מקדם החזרה לבין יחס גלים עומדים מובאת להלן (ראה .) 1 טבלה ננסה עתה להמיר את מקדם ההחזרה בתלות .] 4-5 נתדר ביחס הגלים העומדים בתלות בתדר [ נסמן את העומס המנורמל על ידי: (6) Z = r + jx ונקבל (7) ρ = |(1 + jx -1)| / |1 + jx +1) = |x| /√x² + 4 ) נקבל: 5 ) לתוך ( 7 ועל ידי הצבת ( )8( VSWR = ]1 + |x| /( √x ² + 4([ / ]1 - |x| / ( √x ² + 4([ ובהמשך: )9( VSWR = ] √ x ² + 4( + | x | / ] √ x ² + 4( - | x | [ = ]) √ x ² + 4( + | x | ( / 2 | [ 2 r = R/Z o x = X/Z o

New-Tech Military Magazine l 52

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online