New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Connectors & Cables

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst .M24308 D-Sub ובסדרת המחברים אפשר גם לקבל גרסאות מיוחדות לא מגנטיות (אפס מגנטיות שיורית). טווח עד 65OC טמפרטורות העבודה הוא – . +200OC לפרטים נוספים: Gary Evans – CEO, Powell Electronics Europe 353+ 1 553 0204 israel@powell.com www.powell.com Computers

Motion

on

Communication

בעלי צפיפות גבוהה וחיבורים פנימיים BNC ומכלולי כבלים. DIN 1.0/ 2.3 לפי לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

אטומים, CODE RED מחברי קלי משקל ובעלי התנגדות נמוכה, , זמינים באירופה Glenair תוצרת Powell Electronics מאת בעלי משקל קל יותר, התנגדות נמוכה יותר וכדאיים יותר מבחינת עלות בהשוואה למחברים אטומים עם אטמי זכוכית – מתכת CODE מעתה אפשר לקבל מחברי אצל Glenair אטומים מבית RED – ספקית מחברים Powel Electronics מתאימים ליישומים באמינות גבוהה, לרבות כאלו המשמשים את תחומי הביטחון, חלל אוויר והתעשייה. המוצרים כדאיים מבחינת עלות וקלי משקל, הם מתאפיינים בהתנגדות חשמלית נמוכה לגבי פליטת NASA ועומדים בדרישות גזים ובדרישות תקנים לגבי טמפרטורה ועמידות באיכול (קורוזיה) לתחום חלל אוויר. )encapsulant( הוא כומס CODERED ותהליך יישום של איטום חדשני – – אשר מספק Glenair שהומצא על ידי איטום הרמטי ועמיד באריזות אלומיניום קלות משקל. עד עתה, השתמשו באיטום בין זכוכית ומתכת בתעשיית החלל אוויר ובתעשייה הפטרו-כימית, בשל החוזק והעמידות של החומרים לזמן ארוך. ואולם, חומרי איטום הרמטיים בהתקני זכוכית למתכת כבדים יותר בהרבה, יקרים יותר ובעלי התנגדות חשמלית גבוהה. ההרמטיים כדאיים CODE RED מחברי מבחינת עלות, מציעים איטום הרמטי מלא שהוא טוב יותר ) אלומיניום shell( במעטפת 1X10-7 מ- במשקל 50% (חיסכון שמגיע עד בהשוואה לחלקי איטום של זכוכית למתכת) עם מגעי נחושת בציפוי זהב, והם בעלי התנגדות חשמלית נמוכה. השימוש במגעי סגסוגת נחושת בציפוי זהב משפר באופן משמעותי את הביצועים החשמליים. ההרמטיים CODE RED את מחברי אפשר לקבל בסדרת המחברים (מתכת וחומר ®GlenairSuprNine ,)D38999 Series III מרוכב סוג Mighty Mouse 80 בסדרת המחברים

מעתה אפשר לקבוע מיקום וגובה של מערום ביישום שמספק פתרון גמיש למערום מחברים - המיקום והגובה נקבעים באמצעות תיבות הזנה למילוי חופשי וזחלנים אם טרם נחשפת ליישום הגמיש שלנו, Flex( שפותר יצירת מערום מחברים ), אנו ממליצים Stack Solutionator שתנסה אותו. כלי חדש זה מאפשר לך לחפש בעזרת כמה מסננים פשוטים באוסף הפתרונות הגמיש שלנו הכולל ), ולהגיע תוך stack( מוצרי מערום פחות מדקה לפתרון מוגדר בחיבור מלא. אפשרות זו יכולה לפשט עד מאוד את תכנון היישום שלך. לפני שבועות מספר שידרגנו את היישום הזה והפכנו אותו לדרך קלה יותר שבה תוכל לבחור את המיקומים ואת גובה המערום. הוספנו זחלנים ותיבות הזנה למילוי חופשי לכל שדה. כך מתאפשר למשתמשים להשתמש בזחלנים לצורך בחירת טווח, להזין מספרים מדויקים בתיבות ההזנה או להשתמש בשילוב של שניהם. בכל שלב, יתבצע סינון של התוצאות והן יוצגו ברשת התוצאות בתחתית היישום. בעזרת מסננים חדשים אלו אפשר לצמצם בקלות רבה מאוד עשרות אלפי תוצאות אפשריות, עד כדי שני מוצרים בלבד (ערכה של זוג מחברים מזווגים). לאנשים יש העדפות שונות, ואפשרות זו מספקת את הצרכים של כל המשתמשים. אתה מוזמן לנסות את הפתרון הזה

חדשים, הכרזות 12G–SDI מוצרי בתחום ת"ר, שירות ותמיכה יוצאי דופן: NAB 2022 הכולל Samtec תיק המוצרים הנרחב של פתרונות של מחברים פנימיים בעלי ביצועים גבוהים, מתאים במיוחד לתמיכה בדרישות של רזולוציה, קצב מסגרות, צפיפות וזמן ההמתנה בשוק הווידיאו בשידור. פתרונות 12G–SDI של חיבורים פנימיים של סדרת כוללים מחברים וכבלים של מכלולים, עבור מעגל למעגל ולכרטיסי קצה מהירים, לכבלים לפעולה במהירות גבוהה, להספק בצפיפות ) מעגלים גמיש. stacking( גבוהה ולמערום שירותים מתקדמים לתכנון ברמת מערכת קיימים אף הם. השירותים כוללים: ), תמיכה RF אופטימיזציה של הפעלת ת"ר ( אוהם, הגדרת 75 בשלמות אותות ב- מודלים, הדמיה, אימות מדידות ואף אספקה של חלופות בצפיפות גבוהה לפתרונות ת"ר טיפוסיים. 12G–SDI מבחר גדול של פתרונות מציעה את המגוון הרחב Samtec חברת הקיים בשוק. 12G–SDI ביותר של פתרונות המוצרים מסופקים במגוון של סגנונות וגדלים, בעלי BNC , מחברי BNC לרבות מחברי DIN צפיפות גבוהה וחיבורים פנימיים לפי . עיין בווידיאו שבהמשך כדי ללמוד 1.0/ 2.3 . המוצרים עומדים 12G–SDI עוד על מוצרי 12 בדרישות קשיחות של הפסדי החזרה ב- , מחברי BNC ג'יגה הרץ והם כוללים מחברי

New-Tech Military Magazine l 74

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online