New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst Computers

Motion

Communication

Positioning ושל Motion Hexapods של בגדלים שונים ולאפליקציות Hexapods מגוונות. בין היתר מיועדים ההקספודים לכיול של מערכות לייזר, מערכות אופטיות ואלקטרו-אופטיות, כיול והרכבה של מראות ומשטחים אופטיים, מערכות לווייניות וכיוון של מערכות וטלסקופים. למידע נוסף: www.symetrie.fr Akiva Goren Tel: 052-4735233 Email: gorenak@netvision.net.il

FRANKE מיסב חוטים חדששל שטח התקנה מינימלי, מחיר מינימלי במסגרת המאמצים הנעשים למיזעור פיתחה את FRANKE המכלולים, . זהו מיסב LER 1.5 מיסב חוטים - קומפקטי וכליל בו הושם דגש מיוחד על חיסכון במקום. בניגוד למסב חתך דק או מיסב רגיל מפלסטיק, ניתן לכוונן גם את - על פי LER 1.5 העומס המוקדם על ה- לא רק LER 1.5 קריטריוני היישום. ה- מרשים בביצועים המיוחדים שלו, אלא גם במחיר האטרקטיבי במיוחד שלו. יתרון לפרופיל מלבני LER , גם ב- LER כמו כל המסבים מסוג ישנם חוטי ריצה העשויים מחוט 1.5 פרופיל מלבני דבר המאפשר לייצר את מיטת התיל בזווית ישרה. דבר זה מועיל במיוחד בתחום המיניאטורי ומפחית במידה ניכרת את עלות ייצור חלקי המעטפת. בנוסף, הפרופיל המלבני משפר את העמידות של המיסב ומקל על ההרכבה. תחומי יישום מתאים במיוחד ליישומים LER 1.5 ה- אולטרה-קומפקטיים כמו רובוטים רגישים המתממשקים לבני אדם ), בשלדים חיצוניים למכונה או HRC ( ביישומים רפואיים. עם שטח ההתקנה החדש LER 1.5 הקטן שלו, מיסב ה- עונה באופן אידיאלי למגמה של מזעור בתחום הטיפול והאוטומציה. ניתן להזיז אלמנטים קטנים במדויק ועם יכולת עומס גבוהה. לפרטים נוספים: מירון ליבוביץ 054-4450148 טלפון: meron@amav.co.il אמייל:

נבחרה לספק Symetrie חברת Safran ל Positioning Hexapods Reosc חברת סימטרי מצרפת המתמחה , נבחרה Hexapods בפיתוח וייצור של 4 לספק Safran Reosc על ידי חברת הקספודים שישמשו כחלק מקו הייצור .) ELT של הטלסקופ הגדול בעולם ( ההקספודים מיועדים להרכבה ובדיקה מ' 1.4 סגמנטים ברוחב של 931 של 39 היוצרים יחד מראה ענקית בקוטר של מ'. ההקספודים נבחרו בשל הדיוק הגבוה והיציבות הייחודית 0.1µrad(( שלהם ) . שני הקספודים 0.1µrad/hr( שלהם טון. 2 כאלה נושאים יחד משקל של של חברת Sures בתמונה, הקספוד מדגם Positioning . הדגם מסוג Symetrie , מדויק וקשיח ומיועד לכיוון Hexapod 500 וכיול של מערכות עד למשקל של ק"ג. הוא מיועד למערכות אופטיות, בדיקת אנטנות, כיוון מערכות אופטיות ומיקום מראות. הוא קומפקטי (גובה של . הוא 0.1µm מ"מ) ובעל דיוק של 360 יכול להיות מותקן אנכית, אופקית או בכל זווית נדרשת. חברת סימטרי מייצרת מגוון של בגדלים שונים Positioning Hexapods ולשימושים מגוונים. למידע נוסף: www.symetrie.fr Akiva Goren Tel: 052-4735233 Email: gorenak@netvision.net.il

של חברת Mistral הקספוד מדגם מצרפת בשימוש במערכות Symetrie Satcom Dynamic חברת סימטרי מתמחה בייצור בגדלים שונים ולאפליקציות Hexapods הוא הדגם הנפוץ ביותר Mistral - מגוונות. ה ומשמש לביצוע של סימולציות תנועה רבות. הוא משמש מחלקות הנדסה ופיתוח בין היתר בחברות המייצרות תקשורת לוויינים ואנטנות לצורך בחינה של ביצועי יציבות של מערכות ההינע שלהן. מערכות מסוג זה מורכבות לאחר מכן על כלי שיט, כלי טיס או כלי רכב והן נדרשות לביצועי תקשורת גבוהים בינן ללוויינים או מערכות תקשורת מתוכנן לשאת מערכות Mistral - נייחות. ה ק"ג. 1,000 או מטע"דים במשקל של עד תנועתו בששת הצירים, מאפשרת סיבוב 460 וטווח תנועה קווית של עד 40° של עד מ"מ\שנ' 1,200 מ"מ. מהירותו המכסימלית מ"מ\ 8,000 והתאוצה המכסימלית היא ניתן להתקין שולחן Mistral - . על ה ² שנ' ) שיכול להגיע למהירות C- Axis( מסתובב \שנ'. 144° סיבוב של למידע נוסף: www.symetrie.fr Akiva Goren Tel: 052-4735233 Email: gorenak@netvision.net.il

81 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online