UhrmagerlaugetKjøbenhavn_1755-1955

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E

Forord............................................................................................................. 5 Indledning..................................................................................................... 7 Tiden før laugets oprettelse...................................................................... 9 Laugets artikler........................................................................................... 14 De første 150 å r ......................................................................................... 17 Lauget som fagets eneste mesterorganisation iKøbenhavn............... 26 37 Kollektivaverteringen, striden omlærlingeuddannelsen,optiksagen 44 O. P. Wiboes sidste år............................................................................. 66 M . Gjesagers oldermandsperiode in dledes......................................... .. 7 9 Gamle og nye skikke.................................................................................. 95 P riskontrolråd ets a k tio n ..................................................................................................... 113 Jubilæumsåret............................................................................................... 120 Sammenfatning.................................................................................................. J 2 4 D e s i d s t e 25 d r Ejendomskøbets opgivelse og deorganisatoriskekonsekvenser

Made with