Agressie

In deze folder leest u meer over de functie van agressie bij kinderen en hoe u hier mee om kunt gaan.

De functie van agressie Schreeuwen, schoppen, slaan en bijten: alle kinderen kunnen het. Sommige vormen van agressief gedrag horen dan ook bij een bepaalde leeftijd. Denkt u maar eens aan de driftbuien van uw peuter of de plotselinge kwaadheid van uw puber. Dit soort agressie heeft een positieve functie. Door bijvoorbeeld botsingen met anderen leert uw kind zijn of haar grens kennen. Ook kan uw kind ervaren dat het oplucht om negatieve gevoelens eens te mogen uiten. Deze vormen van agressie gaan meestal vanzelf weer over. Maar als schreeuwen schelden wordt, de schop bedoeld is voor een scheenbeen of het slaan is gericht op iemands gezicht, dan is dat iets heel anders. Gedrag wordt dan gebruikt om een ander pijn te doen. En dat hoort er niet bij! Het is dan belangrijk om te achterhalen waarom uw kind zich zo gedraagt en het te leren dat het ook anders kan.

Agressie

Made with