Onsdag 15. februar 2017

TRENGER DU HJELP MED

TA KONTAKT! TLF. 912 01 000

– etablert 1928

Onsdag 15. februar 2017 Nr. 7 • 90. årgang

Svindleren prøvde seg på helt feil sted

Store planer i Nordlia

Foto: Mina B. Sveen

Driverne i Bonderudbakken barnehage i Kolbu og oppsit- terne på Annexstad gård i Nordlia presenterer en plan om helt ny og annerledes bar- nehage på Annexstad. – Her har vi alt vi trenger, sier Christian Solberg, Richard Hallen Juell og Beate Juell. Sistnevnte vil bidra med krea- tivt innhold i barnehagehver- dagen. Nå er det opp til kom- munen. Midten

Ordner opp i Svinestien

Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Det som er sikkert, er at det skal bli ny og fin gang- og sykkelveg i «Svinestien» mellom Raufoss ungdomssko- le og Rema 1000 på Raufoss, men Bodil Evenstad og Per Morten Aas Stenberg (bildet) ved teknisk drift i Vestre Toten kommune vet fortsatt ikke om utbyggingen kan gjøres i sin helhet i én operasjon.

Foto: Jon Olav Andersen

om svindleren klarte å opprette konto, ble den sper- ret før den ble forsøkt brukt. – Vi hadde jo lest lokalavisa, sier Lundvollen. I tillegg pleier den ekte Nils Olav Gudbrandsen ofte å handle på Rema 1000 Lena. Nå samarbeider politiet i flere distrikter om å ringe inn svindleren. Side 5

Samme dag som Totens Blad fortalte om den omfattende svindelen mot firmaet Brødr. Gudbrandsen fant mannen ut at Toten skulle bli neste svindelområde. Det var helt feil sted. Hos Torill Lundvollen på Rema 1000 på Lena (bildet) ble det bom da han forsøkte å hente ut gavekort for 20.000 kroner. Butikken har gode rutiner, og selv

Side 10

Mange nye boliger

Mestringsteamet får fortsette

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Catering Selskap Minnesamvær

Mestringsteamet ble startet som et prøvepro- sjekt i rus- og psykiatri- tjenesten i Østre Toten kommune, men nå er sykepleierne Espen Stordal og Linda Foss (bildet) glade for at lav- terskeltilbudet har gått over i varig drift. Et drøyt år med mestrings- teamet har nemlig gitt svært gode resultater. Side 7

Bjørn Åge Scheide og Terje Braathen i Betonmast Rotstigen og Lise Bratland Hansen i Boligpartner (bil- det) har slått seg sammen om et stort, nytt boligprosjekt på Reinsvoll. Til sommeren er de klare til å sette opp 54 nye boliger i forlengelsen av Røstøen-feltet. Side 4

Ta kontakt for meny og priser

catering

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Foto: Thea Romsås

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

Made with