Onsdag 24. januar 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

ALT INNEN TRYKKSAKER hamarmedia.no

RØISVOLD TRECON AS

// PRINT

Onsdag 24. januar 2018 Nr. 4 • 17. årgang

Også de nye bilene havner på verksted

Bryr seg ikke om tilsyn og feiing

Foto: Torbjørn Aurvåg

Selv om det er en tjeneste alle uansett må betale for, er det mange som gir blaffen i å få utført tilsyn og feiing. Det er mange som ikke er hjemme eller ikke har satt frem stigen når brannvesenet kom- mer. – Vi får ikke gjort jobben vår. Det er den enkeltes sikkerhet vi

sjekker, sier feierinspektør MehmetYildirim (bildet).

Side 5

Etterlengtet juvel på NTNU

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Knut Erik Landgraff

– Nå har vi fått det bygget vi har manglet, sier radiografstudentene Marit Arntzen og Ingrid Bergersen ved NTNU i Gjøvik. De har sikret seg et grupperom i nybygget som har fått navnet Smaragd. Nybygget har fellesarealer som grupperom, undervisningsrom, vrimleområder og et stort audito- rium med plass til 250 personer. Midten

Feiret seg selv på Osbakken Turistforen- ingens Liv

Torp (bildet) stilte med en bærepose full av skihop- pere da Den

Foto: Ragnhild Fladsrud

på høyden igjen med avfallsinnhentingen. – Når vi får stopp på bilene betyr det tapt arbeidstid ute for oss. Vi er ikke fornøyd med situasjonen, og må bare innrømme at vi ikke er helt der vi ønsker å være, sier Christensen, sammen med driftsassistent Plamen Peev (bildet). Side 8

Det har vært en vinter med flere utfordringer for renovasjonsselskapet til Horisont Miljøpark IKS i Hunndalen. – Nå byr tekniske problemer med noen av de nye renovasjonsbilene på utfordringer for oss, forteller driftssjef John Christensen i Horisont Renovasjon AS. Mandag var tre av de nye bilene på verksted. Dette er bilene som skal bidra til å komme

Norske Turistforening og lokal- foreningen Gjøvik & Omegn fei- ret seg sjøl på Osbakken søndag. Der var de ikke alene. Side 7

Studenter og næringsliv møtes

Trenger du elektriker?

Reparasjon av stueur Vi henter og bringer til avtalt tid

Foto: Ragnhild Fladsrud

Gjøvik får nå sin første møte- plass for studenter, næringsliv og gründere i Gjøvikregionen. I morgen arrangeres Bright Bar for første gang på Heim. – Dette

er noe både næringsliv og stu- denter har savnet, sier Brooke Schjellerud, Mikkel Enge- bakken, Andreas Askim og Ida Rebne (bildet). Side 4

Gjøviks eldste elektroinstallatør

Sentrum Gardiner AS Totalløsninger Storgata 9, Gjøvik – Vi syr på mål! –

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Moelvtorget, 2390 Moelv • Tlf. 62 36 15 70

Made with FlippingBook - Online catalogs