New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

סטארטאפ ישראלי מפתח מערכת להתרעה מוקדמת לשריפות יער ולניטור סביבה מהחלל

“סופות אש” אינטנסיביות. לצמצום נזקי שריפות היער השפעה כלכלית אדירה, וזאת בנוסף להפחתת הסיכון לחיי אדם, צמצום ההרס המואץ של הטבע ושינויי האקלים, שימור היכולת של היערות לספוג פחמן והגנה על בתי הגידול של המגוון הביולוגי היבשתי והמורשת הטבעית. גילוי מוקדם של שריפת יער הינו תנאי הכרחי על מנת לאפשר דיכוי מהיר של השריפה לפני שהיא מתפתחת לסופת אש שלא ניתן לדכה אותה, אלא רק לחכות שהיא תכלה את חומרי הבעירה בה, ותגווע לאיטה. תאפשר גילוי מוקדם TSL המערכת של של שריפות יער בכל מקום בעולם בפרקי זמן המאפשרים דיכוי מהיר של השריפה, תוך צמצום ניכר של הנזקים הסביבתיים והכלכליים שעלולה השריפה לייצור. בנוסף, המערכת תאפשר מתן מודיעין עדכני ותדיר על אזור השריפה, דרך העשן, לכוחות הכבאות בשטח לניהול נכון של משאבי הכיבוי ושל הלחימה בשריפה. מאפשרת בעת שגרה TSL המערכת של ניתוח נתונים על בריאות היער, מדידת הביומסה שלו, זיהוי כריתה לא חוקית, איתור וניטור גזי חממה וזיהוי אירועי מזג אוויר קיצוניים. החברה בקשר עם חברות יערות ועץ בינלאומיות ומנהלת מו”מ עם חברת ביטוח מהמובילות בעולם, במטרה לבחון ומסחור של היכולות.

Terra Space Labs חברת הסטארטאפ ) מפתחת מערכת מבוססת ‘חישה ) TSL מרחוק’ לוויינית לניטור וגילוי מוקדם של שריפות יער ואירועים סביבתיים ואקולוגיים בכיסוי גלובלי, המערכת מאפשרת גילוי מדידה וניטור של אירועים כגון שריפות יער, מזג אוויר קיצוניים, גזי חממה, כפור, בפרקי זמן המאפשרים מענה מיידי, מציל חיים ומשאבים בהיקף של מיליארדי דולרים. עושה כיום שימוש במידע מלוויינים TSL קיימים ובעתיד מקונסטלציית הלוויינים הזעירים הייחודית שהחברה מפתחת. הוקמה על ידי יזמים בעלי ניסיון של TSL שנים רבות בתפקידים בכירים בתעשיית החלל הישראלית ובתעשייה העולמית, אליהם הצטרפו מומחים בעלי שם עולמי מהאקדמיה בתחומי האסטרופיזיקה והאטמוספירה. מנכ”ל החברה הינו שנות ניסיון במגוון 35 מאיר חן בעל תפקידי מו”פ ופיתוח עסקי בחיל האוויר, מפא”ת והתעשייה האווירית. החברה מפתחת מערכת “חישה מרחוק” לוויינית זעירה וייחודית המאפשרת גילוי ומדידה של תופעות ואירועים סביבתיים בשטחים נרחבים, כאשר עבור אירועים הדורשים זמני תגובה מהירים כגון שריפות יער, המערכת AI DEEP תשמש באלגוריתמים מבוססי מתוצרת החברה לביצוע LEARNING עיבוד בחלל , למתן התרעה בזמן אמת ישירות ללקוחות. המערכת המיועדת להתקנה על גבי לוויין זעיר (ננו לוויין) והשימוש בה יאפשר מתן מענה גלובלי תוך שימוש במספר נמוך של ננו לוויינים. ננו לוויין ראשון מצויד במערכת החישה .2024 מתוכנן לשיגור בסוף TSL של

TSL קרדיט:

פלטפורמתהתוכנהשלהחברההמבוססת מאפשרת את השימוש במידע WEB לוויני לטובת ניטור סביבתי מהחלל תוך שימוש באלגוריתמים ייחודים מבוססי בינה מלאכותית ולמידת מכונה לניתוח מידע לווייני ברמה גבוהה. הפלטפורמה יוצרת סטנדרט חדש ביכולות הניטור הסביבתי מהחלל וביכולות האיתור והגילוי בזמן אמת מהחלל. הפלטפורמה מאפשרת ניתוח אנליטי בזמן אמת ללא צורך בידע מוקדם בחישה מרחוק וניתוח מידע אנליטי. קיבלה מענק פיתוח מרשות TSL החדשנות וסוכנות החלל הישראלית, זכתה במקום הראשון בתחרות של – קרן ההון סיכון של תעשיית TYPE 5 האירו-ספייס ופתחה כעת במהלך של גיוס מימון המונים באמצעות פלטפורמת פיפלביז. החברה מכוונת את פעילותה בשלב הראשון, לשווקים עתירי משאבים של בעלי היערות ותעשיית היערות העולמית וכן לתעשיית הביטוח וניהול סיכונים. היקף השווקים הללו מוערך במאות מיליארדי דולרים כל אחד. עקב שינויי האקלים בעולם, בשנים האחרונות קיימת מגמת עלייה במספר שריפות היער ועוצמתן בעולם. עונת השריפות הפכה לארוכה יותר ומשופעת ב

New-Tech Magazine l 18

Made with FlippingBook flipbook maker