New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

עובד נאס״א בוחן חלק בדלת של חללית תמונת כותרת: « אוריון שהודפס בתלת-ממד בסיוע הטכנולוגיה של סטרטסיס NASA באדיבות קרדיט: הישראלית.

קישוריות משופרת ברצפת המפעל ואוטומציה של : 1 איור « זרימת עבודה יקלו על היצרנים להפעיל ציים גדולים של מדפסות סטרטסיס קרדיט: תלת-ממד, ביעילות, ברמה עולמית.

היצרנים מעבירים את מכונות ההדפסה התלת- : 2 איור

« ממדיות שלהם ממעבדת ההנדסה לרצפת המפעל. סטרטסיס קרדיט:

של הבית הלבן, כמה מהיצרניות Forward הגדולות בארה"ב התחייבו להפגין ביקוש לחלקים מודפסים בתלת-ממד בשרשרת האספקה שלהם. כחלק מהמחויבות הזו, הם יעזרו ליצרנים קטנים ובינוניים יותר לאמץ את הטכנולוגיה. הדפסה בתלת-ממד אינה עוד תעשיית נישה; אין לה לאן להתקדם אלא למעלה.

ייצור באיכות גבוהה ייצור הוא משחק עם סבלנות ועקביות. הודות לתהליכי הדפסה, בקרות תרמיות קפדניות, חיישנים לניהול תהליכים וחומרים טובים יותר ברמת הייצור, מדפסות התלת-ממד התעשייתיות של היום מדויקות ועקביות להפליא ומתאימות לשימושים בתעשיות הרכב, התעופה והחלל, הבריאות ועוד. ישימות רחבה בעבר, תעשיית ההדפסה התלת-ממדית הייתה מונעת בעיקר על ידי סטארטאפים, כאשר יצרנים בודדים הציעו רק פתרון אחד או שניים. החדשנות של סטארטאפים נמשכת - והיא חיונית לעתיד התעשייה - עם זאת, מובילים בהדפסה בתלת-ממד מסוגלים כעת לספק מגוון שלם של פתרונות מותאמים כך שחברות יוכלו למצוא את הפתרון האופטימלי עבור היישומים שלהן.

קהילת המומחים היצרנים משתמשים במדפסות תלת-ממד בדרכים שאנחנו - יצרני המכונות עצמם - לא יכולנו לדמיין. מאמץ זה מדרבן מערכת אקולוגית של ניסויים ומומחיות. משתמשים חולקים ידע ומאמנים את הדור הבא של היצרנים. זה, בתורו, מאיץ את האימוץ של הדפסה בתלת-ממד בכל שרשרת האספקה. תעשיית ההדפסה התלת-ממדית הבטיחה זמן רב שהמוצרים שלה יוכלו לענות על הדרישות של ייצור בקנה מידה. הזמן הזה הגיע. היצרנים מעבירים את מכונות ההדפסה התלת-ממדיות שלהם ממעבדת ההנדסה לרצפת המפעל, ופותחים מגוון של יתרונות נחוצים: שרשרת אספקה מהירות יותר וגמישה יותר, קיימות משופרת, צרכי מלאי נמוכים יותר, מחזורי עיצוב קצרים יותר וזמן הגעה מהירים יותר לשוק. יצרניות רכב גדולות אימצו יותר ויותר AM את הטכנולוגיה, ובאמצעות יוזמת

ד״ר יואב זייף מנכ״ל סטרטסיס.

«

סטרטסיס קרדיט:

SAVE THE DATE 31.1.2023

Motion Control, Automation & Power Solutions

אקספו, תל אביב 10 ביתן 08:30-16:00 יום ג', 31.1.2023

הכנס השנתי לפתרונות בקרה, אוטומציה, הינע והספק

www . new - techevents . com לפרטים נוספים והרשמה:

23 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker