New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

חידושים בתחום המחברים החשמליים הזעירים לשימוש צבאי, תעופתי וחלל

יואל כהן, ניסן אוויאשן בע"מ

קופת הקורונה גרמה לנזקים רבים בתחום הכלכלי ובמיוחד בתחום שרשראות האספקה עד כדי שיבוש רב שנתי של מערכות הייצור סביב הגלובוס. , יצרן צרפתי של Axon Cables בחברת חוטים, כבלים מחברים זעירים ורתמות, החליטו להוציא את הטוב ביותר מהמצב ובמקום לצמצם, הפנו משאבים ומהנדסים רבים שנותרו ללא תעסוקה מספקת (בגלל ביטול הזמנות והאטת יצור) לפיתוח מואץ של מוצרים וחידושים. חלק מפיתוחים אלו היו בתכניות הפיתוח בעבר, וחלקם פיתוחים חדשים לגמרי שנועדו להצעיד קדימה את היעילות והפונקציונליות של מחברים שקיימים בשוק שנים רבות. התוצאה היא חידושים רבים בתחום המחברים, חוטים וכבלים. חלקם כבר יצאו לשוק וחלקם בגמר פיתוח. מאחר ואקסון מייצרת בעיקר מחברים Micro - D זעירים וקלי משקל ממשפחות ה- הרי שמזעור הרכיבים הללו Nano - D וה ומשקלם לא היו מוטיב מרכזי בפיתוח. הדגש היה יצירת יישומים חדשים, שיפור התפעול והגדלת טווח המחברים באופן משמעותי. ת

Micro & Nano-D רקע על מחברי Micro - D מעצם התכנון שלהם, מחברי ה עומדים בכל הדרישות של התעשייה הצבאית, תעופתית וחלל - חוסן, עמידות, התנגדות נמוכה, זרם גבוה, חוזק דיאלקטרי, רעידות, זעזועים וכו'. עם מירווח בין מגעים של "), מחברים אלו הנם חצי 050 מ"מ (. 1.27 והם פתרון אידאלי D - sub מגודל מחברי לחיסכון במשקל. הסדרה תואמת לתקן , אך יש לה וריאנטים רבים MIL - DTL -83513 להם אין כיום תו תקן אך משתמשים באותה טכנולוגיה ונבדקים באותם תנאים של התקן מציעה מחברים אלו Axon המחמיר. חברת , חוטים ומכלולי כבלים בגרסת PCB עבור מתכת ופלסטיק. המחברים מבוססים על אמינה ביותר, אשר Twist Pin טכנולוגיית מגע בזכות העיצוב והביצועים שלה מאפשרת למערכת לעמוד בדרישות תובעניות. של צבא ארה"ב MIL יש לזכור שתקני ה- קפאו במקומם כבר לפני זמן רב, ותחומים רבים בהם נעשה שימוש בתקנים אלו לייצור משפחות מחברים חדשות אינם כלולים בתקן אך עומדים בדרישותיו, למשל: מיקרו וננו די עגולים, מספר פינים שונה מהתקן, חיבורי למעגל מודפס, מיקרו די שטוחים ועוד. SMT

למעשה רוב המחברים מסוגים אלו שנמכרים כיום בחברות השונות אינם עומדים בתקן באופן מלא (אך בהחלט עומדים בכל הביצועים הנדרשים על פיו), מה שנותן לגיטימיות לפתח על בסיס התקן פתרונות חיבור חדישים ומשופרים. להלן דוגמאות למחברים כאלו שכבר נכנסו לשימוש רחב באירופה והסבר לצורך בהם: מנגנון נעילה ושחרור מהירים עבור מחברי מיקרו וננו די: D-CLICK מחברי המיקרו די אמנם אופטימליים לשימוש צבאי, תעופתי וחללי, אך תהליך ההרכבה שלהם יכול לקחת זמן עקב הברגים הדורשים חיבור במומנט סגירה מדוד והברגה מדורגת של הצדדים. " הוא מחבר מיקרו די לכל דבר D - Click ה-" עם תוספת של פיני הובלה ומנגנון נעילה קפיצי המבטלים את הצורך בברגיי חיבור וצורך למדוד מומנט סגירה של הברגים. 2 התוצאה היא מחבר מאובטח מפני פתיחה ( מנגנוני הגנת פתיחה אקראית) שזמן ההרכבה לחיבור זכר לנקבה הוא מספר שניות לעומת כמה דקות בשימוש בברגים.

New-Tech Magazine l 24

Made with FlippingBook flipbook maker