New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

Harnais Demo תמונת כותרת: « Nissan Aviation קרדיט:

Micro to Nano D harness : 1 תמונה

D-Click Micro-D : 2 תמונה

« Nissan Aviation קרדיט:

« Nissan Aviation קרדיט:

הסטנדרטי. בישראל כבר קיים Micro - D ה צרכן גדול למוצר זה מהתעשיות הביטחוניות. נמכרים בעולם באופן D - Click מחברי ה נרחב, ומשולבים בפרויקטים רבים החל מתחום החלל (לווינים), תעופה (חיווט למטוסים וטילים) ואף בתחומים אזרחיים כמו חקר ומכונים מדעיים. ובאם קיים פתרון שכזה, מדוע לא להרחיבו לטווח רחב יותר של מחברים? על כן, החלו בחברה לשלב את עקרונות החיבור (מחברים COMBO המהיר גם עבור מחברי , ועוד). POWER , Coax הכוללים סיגנלים, עגולים D בנוסף למחברים ומכלולי מיקרו ומלבניים, אקסון מציעה מחברים מסוג המבוססים על טכנולוגיית המגע Nano - D האמינה ביותר. זאת כאשר נדרשים Twist Pin מזעור קיצוני, אמינות, חיסכון בחלל או במשקל. מחברים ננו-מיניאטוריים מבוססים עם מרווח מגע של Nano - D על טכנולוגיית " – חצי מהגודל של המיקרו). 025 מ"מ (. 0.635 המוצעים על ידי D הביצועים של מחברי הננו- MIL - DTL -32139 ' מבוססים על תקן Axon

המהווה אחריות של יכולת החלפה או שילוב בין ספקים בטווח הסטנדרטי. גם פה החידושים שנראה הנם פיני הובלה ומנגנון נעילה קפיצי שפועל גם כמנגנון שחרור, וחיסכון אדיר בזמן הרכבה - זמן שניות. למנגנון 4 שניות, זמן שחרור 2 נעילה הפרוק יש שתי גרסאות: ידני ועם מפתח. במוצר זעיר זה זמן ההרכבה עם ברגים היה גדול מאוד כיוון שמקדם הזהירות היה משמעותי מאין כמוהו – בפינים כה עדינים ומזעריים, הסיכוי לכופף או לשבור עולה כשההרכבה מבוצעת על ידי ידיים שאינן מיומנות. כך שמדובר בחסכון גדול בזמן מגיע גם בגרסת Nano - D הסגירה והפתיחה. ה פלסטיק, שלא היתה קיימת בעבר בחברה ומתווספת לטווח המחברים הרחב שלה. – הרכבה עצמית של NESTY מיקרו די על ידי הלקוח אחת הדרישות בהן נתקלנו לאורך השנים היתה נושא ההתקנה העצמית שנדרש אצל Customization חברות רבות על מנת לבצע

הצורך בפיתוח כזה היה ברור מזה זמן רב כדי לחסוך שעות הרכבה יקרות למערכת גדולה, ונושא האבטחה כשבסגירה שאינה מדויקת ואינה מבוצעת על ידי איש מקצוע עלול המרכיב לעקם את אחד הפינים וכך לפגום במחבר. נושא החיבור המהיר החל באקסון לפני תקופה ארוכה, אבל לא נמצא מממן לפיתוח ולמבחני האישור. כמה שישמע מוזר, הכמויות והפתרון נמצאו ביצרן חלל אשר נזקק לכמויות גדולות מהרגיל של מחברים ולשיטה מהירה, יעילה ובטוחה לחברם. לכן התקנים ומבחני האישור הראשונים למוצר בוצעו בשיתוף פעולה עם . אקסון קיבלה ESA סוכנות החלל האירופית לוויני תקשורת בפרויקט 900 הזמנה לחיווט שנועדו לחיבור אינטרנט מהיר One Web בפס רחב. בכל לווין כזה מדובר בכמה יחידות עד כמה עשרות מחברים, מה שהיה מתורגם לאלפי שעות הרכבה עם ברגים ולכן פותח המחבר החדש. מאז עבר זמן והמחבר עבר התאמה לרמה צבאית/תעופתית והמחיר ירד. בפועל, המחירים יחסית דומים לאלו של

מחבר ננו די גרסת די קליק. : 4 תמונה

מחברי די קליק מחוברים זה לזה : 3 תמונה

« Nissan Aviation קרדיט:

« Nissan Aviation קרדיט:

25 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker