New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

ולהבטיח תיקון קל ומהיר. מצד אחד, הלקוח עקב Micro - D מעוניין להשתמש במחברי יתרונותיהם הרבים, אך בניגוד למחברים ), אין ביכולתו D 38999 אחרים בשוק (למשל לרכוש קיטים להרכבה עצמית. בנוסף, לא היתה לו אפשרות לתקן במידה והיה שבר במחבר, מה שדורש פירוק ורכישת מחבר , תחום Custom חדש. עבור יצירת מחבר המיקרו די לרוב הנו יקר יותר (שכן נדרשים בתי קונקטור, אינטרסים מיוחדים ומגוון של בכמויות קטנות שהפכו את Custom רכיבים הפתרון למשתלם פחות). על מנת לענות על צורך זה יצרה אקסון את (קן לציפור), המאחד NEST , מלשון NESTY מגוון רחב של טכנולוגיות בתוך מחבר אחד המבוסס על טכנולוגיית המיקרו די. מדובר בפועל בבית קונקטור ללא פינים וחוטים, המותאם למודלים מגוונים של חיבורים. בבית הקונקטור ישנם פתחים ריבועיים לתוכם נכנסים מודולים מטכנולוגיות וחוטים , Coax שונים לפי בחירת לקוח – סיגנלים, זרם גבוה, תדר גבוה ואפילו אפשרות בפיתוח . טכנולוגיות דומות ETHERNET לשילוב – נמצאות בגרסה כזו או אחרת אצל יצרנים שונים, אולם החידוש במוצר של אקסון הנו בגודלו (גודל ממוזער ואופטימלי), בשימוש ) ובמגוון Twist Pin בטכנולוגיית המיקרו די ( הרחב של המודלים שהלקוח יכול להזמין בשיטת "עשה זאת בעצמך" (רכישה בחלקים והתאמה אישית לצרכי הפרויקט ללא צורך יקרים מאוד). CUSTOM ברכיבי מחברים אטומים עם ביצועים של מיקרו די – לשיפור העבודה בדרישות אטימות ) HERMAX גבוהות ( מחברים יכולים להיות נקודה "חלשה" בה ישנה דליפה או זליגה מתוך מערכת אטומה אל הסביבה החיצונית שלה או להיפך. מחברים אלו נועדו לבצע חיבורים במערכת משני צדדי הפאנל שתפקידו לאטום בסביבה

במודלים שונים NESTY מחברי : 5 תמונה

« Nissan Aviation קרדיט:

של לחץ, לחות, גז ועוד. כל סביבה במערכת חייבת להיות מבודדת, אך נקודות התורפה עלולות להיות המגעים של המחבר, היציקה של הפינים ואפילו זליגה דרך החוטים עצמם. לכן, משתמשים במחברים אטומים לדרגות אטימה שונות בהתאם לצורך ולסביבת המערכת. בעוד שמחברים רבים ניתן לאטום עם חומר יציקה פלסטי מיועד באחורי המחבר, ישנן דרישות לרמת ואקום שאינן מאפשרות אטימה שכזאת ובמקרה שיש צורך בהרמטיות . בעוד Glass seal גבוהה משתמשים לרוב ב שאטימה זו הנה טובה, לרוב החומרים הנדרשים לשימוש בסוג מחבר זה מוליכים פחות, שבירים יותר ופחות נוחים לעבודה. HERMAX לכן, באקסון פיתחו את מחבר ה- בגוף X 1.10-11 > - – מחבר אטום עד ל אלומיניום, המשתמש בזכוכית קרמית להתכה בטמפרטורה נמוכה יותר ומאפשר אטימה מעולה. המוליכות של מגעי המחבר ,) AMP per contact 3 זהה לתקן המיקרו די ( , והולכת מעבר Leak Test ל- 100% נבדקת ב- 400 לסטנדרט הצבאי. הסדרה נבדקה במעל ל- , ובטמפרטורות של Thermal Shock Cycles . הסדרה מציעה גם 220° c מעלות ועד 200- Laser חיבור לפאנל בכמה שיטות, ביניהן , והיא בעלת תאימות O - Ring או עם Welding למגוון או-רינגים סטנדרטיים.

הדור החדששל העברת Spacewire נתונים מהירה ל- – MicroMach technology , ברירת Spacewire כאשר מדברים על פין בעלי 9 המחדל היא שימוש במחברי . אקסון Ohm 100 אימפדנס מבוקר של , סוכנות החלל ESA נבחרה על ידי האירופאית, ללוות אותם בתהליך של יצירת הדור החדש להעברת נתונים מהירה . MicroMach וכך נולד ה- Spacewire ב- ו- ESCC 3902/003 תואם לתקנים , מדובר במחבר זעיר ESCC 3902/004 במידות דומות למחבר מיקרו די סטנדרטי פין, המיועד להעברת נתונים מהירה 9 של מאוד. אמנם רבים מהפיתוחים מתחילים את צעדיהם הראשונים בתחום החלל ESA (עקב הקשר ההדוק בין אקסון לבין ), אך עד מהרה נוצרות גרסאות CNES ו חלל ותעופה. מדובר בפתרון משופר, בעל מעולה על איכות האות בסיכוך EMI הגנת מעלות, אימפדנס מבוקר 360 היקפי של נמוך במיוחד. Crosstalk ו- Ohm 100

העברת נתונים מהירה. MicroMach : 7 תמונה

מחבר ברמת אטימה גבוהה מאוד HERMAX : 6 תמונה

« Nissan Aviation קרדיט:

« Nissan Aviation קרדיט:

New-Tech Magazine l 26

Made with FlippingBook flipbook maker