New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

ניקוב ידני מסורתי אל מול פתרון חסכוני בזמן. : 1 איור

«

ICOTEK קרדיט:

. דרך TS 8 Enclosures ייעודיות לדגמי ה המברשות ניתן להעביר כבלים בצורה אלגנטית מתחתית הארון ולשמור עליו מכניסת אבק ולכלוך. POWERSONIC האמריקאית המציעה מצברים ממגוון טכנולוגיות ומערכות אגירת וטעינת אנרגיה / https :// www . power - sonic . com היא חברה ותיקה בשוק, POWERSONIC מוכרת וידועה במצברי העופרת-חומצה האיכותיים שלה. החברה עברה לבעלות חדשה, 2017 בשנת ומאז היא מצוייה בתנופה אדירה של פיתוח וייצור מוצרים חדשים שמתאימים לצרכי ומגמות השוק הנוכחיים. בתחילה הורחב קו מצברי העופרת-חומצה, ) ולאחר מכן UPS המטענים ומערכות גיבוי ( התווספו גם מצברים לכלים ממונעים כגון אופנועים, טרקטורונים וסירות. המגמה למעבר לכלי רכב ירוקים ואנרגיה ממקורות מתחדשים הביאה את החברה להציג פתרונות

,) EN 45545-1/3 ) E 45/ EI 30 התקן האירופאי ( מיוצר כדי להגן על הנוסעים והצוות במקרה של שריפה ברכבת. לתעשיית המזון תעשיית המזון והשתייה - ■ FDA עוצב קו מוצרים הגייני, שעומד בתקני בעת ייצור מוצרי מאכל ושתייה. המוצרים מאופיינים בקווים ישרים, המונעים הצטברות חיידקים על המוצר ורדיוסים גדולים המאפשרים ניקוי של מעברי הכבלים בצורה יסודית. כמו כן, המעברים עשויים מחומרים עמידים לחומרי ניקוי על מנת לעמוד בתקנים הנדרשים. תחום שזכה לטיפול ייחודי חדרים נקיים - ■ בשל הדרישות הגבוהות שבו. קו המוצרים לחדרים נקיים מאפשר לקבל את הפריטים בשני סוגי תקנים לשאיבת חלקיקים ונקיון . התקנים מגדירים את ISO 14644 המוצר כמות החלקיקים המקסימאלית, גודלם וריכוזם על המוצר. באקט של קולגיאליות - RITTAL ארונות ■ זכו למברשות RITTAL גרמנית, גם ארונות

ההפרעות בלבד או במשולב עם מעבר כבלים והפחתת מתיחות הכבל. ניתן להתקין את האביזרים על הקיר, על פס דין, בתוך ארונות או קופסאות, לכבל אחד או למספר רב של כבלים ביחד. פתרונות הפחתת מתח וסידור כבלים - מציעה פתרונות להפחתת מתיחות ICOTEK הכבלים, שנכנסים ויוצאים מקופסאות או ארונות. כמו כן, האביזרים מאפשרים את סימנום ותיוגם של הכבלים באופן מקצועי. הפתרונות מגיעים בצורת קסילופון בקומה אחת או בשתי קומות, להפחתת מתיחות כבלים רגילים או בשילוב הפחתת הפרעות אלקטרו מגנטיות. ניתן לחבר את האביזרים TS 35/ C 30/35 mm על מגוון פלטפורמות ( ) לגמישות מירבית בהתקנה. shape H פתרונות סקטורייאליים וייעודיים - עםהתפתחותמוצרי החברה ודרישתהלקוחות, קו המוצרים גדל על מנת לעמוד בדרישות של סקטורים ומוצרים שונים בניהם: קו מוצרים חדש, שעומד בתקני רכבות - ■ אש, מניעת התפשטות וחסימה אש ע"פ

הפחתת מתח וסידור הכבילה. : 3 איור

הפחתת הפרעות אלקטרומגנטיות. : 2 איור

«

«

ICOTEK קרדיט:

ICOTEK קרדיט:

29 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker