New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

מציינים שחשוב או חשוב מאוד 85% ■ שתהיה אפשרות לחזות אנומליות בתוכנה, ולא רק להגיב אליהן, כדי למזער את היקפי הריקול. אודות אורורה לאבס אורורה לאבס היא חלוצה בשימוש בבינה Software Intelligence מלאכותית וב לצורך מתן מענה לאתגר פיתוח התוכנה עבור כלי רכב. Vehicle Software Intelligence פתרון ה מבוסס הבינה המלאכותית של אורורה לאבס משולב בכל מחזור החיים של הרכב, החל מפיתוח התוכנה ועד לבדיקת איכות, אינטגרציה, בקרת האיכות, התאמה לרגולציה ועדכון תוכנה שוטף מרחוק. אורורה לאבס מתמקדת במערכות המהוות גורם מפתח לפיתוח embedded ומאפשרת software - defined vehicles של ליצרני הרכב לנהל באופן יעיל יותר את עלויות ניהול התוכנה והמשאבים הדרושים לצורך פיתוח וניהול תכונות חדשות בכלי רכב ושירותי מוביליטי. המוצרים של החברה משולבים בפלטפורמות של לקוחות גלובליים, ועם D - ASIL /26262- המחויבות לעמידה בתקני ,ישולבו בדגמים של L 2- ASPICE ו - ISO כלי הרכב הבאים . אורורה לאבס , שנוסדה מיליון דולר 100 , גייסה כ- 2016 בשנת פטנטים. מטה החברה שוכן 90 ורשמה בתל אביב ויש לה משרדים בגרמניה, בצפון מקדוניה, בארה"ב וביפן . www . auroralabs . com

), הסקר בדק את יעילות UNECE WP .29 ( התהליכים הנוכחיים של הרגולציה ואישור מהמשתתפים 84% התוכנה ומצא ש מסכימים שהתעשייה צריכה לאמץ גישה ) כדי לתמוך ברגולציה agile יותר אג'ילית ( ובתכיפות העדכונים. "תהליכי הרגולציה הנוכחיים התאימו לרכבים שהוגדרו על ידי החומרה שלהם. אך כיום, התוכנה משתנה בתדירות גבוהה יותר ועם השלכות פונקציונליות ובטיחותיות רבות יותר מאשר בחומרה חדשים CI / CD בלבד. יידרשו תהליכי ואג'ילים כדי להבטיח רגולציה אפקטיבית שלא תחנוק את החדשנות ותסכן את הצרכנים", מסביר איאן ריצ'ס, סמנכ"ל . Strategy Analytics תחום הרכב ב ריכוז נתונים מהסקר: מתכננים לרכוש רכב 76% יותר מ ■ חשמלי בעתיד. מהנשאלים 15% בשנה האחרונה החזיקו ■ . 2021 בשנת 11% ברכב חשמלי לעומת כ- מהנשאלים 38% בשלושהשניםהקרובות ■ מתכננים לעבור לשימוש ברכב חשמלי. מוכנים לשלם עבור קבלת פיצ'רים 44% ■ ושדרוגים באמצעות עדכוני תוכנה מרחוק ), בתשלום חד פעמי ו/או באמצעות OTA ( מנוי קבוע. דולר מדי 20 יסכימו לשלם עד 44% ■ חודש עבור שירותים נוספים . דולר מדי 50 יסכימו לשלם עד 14% ■ חודש. מאנשי המקצוע בתעשיית הרכב 62% ■ מההכנסות של יצרניות 10% צופים ש הרכב יגיעו ממכירת פיצ'רים ופונקציות באמצעות עדכוני תוכנה מרחוק, כבר . 2027 בדגמי הרכב של שנת ליצרניות 2025 בטוחים מאוד שעד 9% ■ הרכב יהיו את יכולות פיתוח התוכנה E / E הנדרשות לפתח ארכיטקטורות בטוחים במידת 48% מתקדמות, בעוד ש מה. מסכימים שהתעשייה צריכה לאמץ 84% ■ גישה יותר אג'ילית כדי לתמוך ברגולציה ובתכיפות העדכונים. ציינו כי קשה או קשה מאוד לקבל 92% ■ הבנה ברורה של התלות ההדדית בתוכנה במהלך תהליכי הפיתוח, האינטגרציה ובקרת האיכות.

Great Events with New-Tech!

www.new-techevents.com

רוג'ר אורדמן, סמנכ"ל שיווק ופיתוח « .) זאב ארזי עסקי באורורה לאבס (צילום:

51 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker