New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

ענן הלקוחות יצטרכו מומחי ענן עם ההתמחויות הרלוונטיות, פתרונות וידע רחב בתחום הבינה מלאכותית כדי לבנות , מהנדסי Machine Learning מודלים של , אבטחת Cloud - Native פיתוח בעלי ידע ב מידע בענן, וירטואליזציה, אחסון, . Data , ו Digital Workspace תקשורת, נניח וחברה רוצה להכניס יכולות מסוג בינה מלאכותית לתוך האפליקציה שלהם ) או Predications כדי לבצע תחזיות ( Speech Recognition כבר בימים אלו, חברות מיקור חוץ מהדור הבא משתלבים ברוב הארגונים בלב הפעילות של לקוחותיהם, התפיסה שחברות רוצות להתמקד רק בניהול ותפעול של לב פעילות הליבה שלהם כבר מזמן שגוי מיסודו, זה אולי היה נכון לפני עשור, אך כיום מיקור חוץ מהדור החדש משתלב עם כלל פעילויות הליבה ובכל

מסורתיים למדינות אחרות DR פתרונות כדי לעזור ללקוחות בסקטור הייטק להוזיל עלויות במהירות. לפי מחקרים אחרונים, יש מחסור ניכר באנשי תשתיות שמנהלים את ה בארגונים. יותר מכך, גוגל Datacenter בישראל, Datacenters הקימו שלושה גם הם יקימו מספר AWS מיקרוסופט ו ברחבי הארץ ולכן Datacenters מספר מרבית הארגונים יצטרכו את מנהלי ה ואת המומחים שמנהלים את שרתי IT האחסון, תקשורת, וירטואליזציה ואת אבטחת המידע. זהו הצעד הנכון ביותר עבור רוב הארגונים להעביר את כל מערך ה למיקור חוץ וזהו הצעד הקלאסי שנעשה IT בחלקו עד היום.

סגמנט על מנת לספק להם תמיכה, שירותי ייעוץ ומומחים מקצה-לקצה בכל תחום. חברות מיקור חוץ מחזיקות את מיטב המומחים ועוזרים ללקוחותיהם לפתח קוד יעיל יותר, לשפר את אבטחת המידע בענן הם Delivery הפרטי והציבורי, גם בשלבי ה Time מסייעים ללקוחותיהם לקצר את ה . לקוחות שבוחרים להשתמש To Market בשירותי מיקור חוץ, הצליחו לשפר ביצועים, להיות הרבה יותר אפקטיביים וגם הצליחו לגדול באופן משמעותי גם בתקופה מאתגרת של מיתון מתמשך ומחסור במומחים. יותר מכך, לחברות מיקור חוץ גלובליות ישאת היכולות להוזיל עלויות בעזרת העברת חלק מהפעילויות של הלקוחות לחו"ל ולגדול לפי צורך בכל עת ובכל התמחות שהלקוחות צריכים.

הדור הבא במיקור חוץ מציע חבילות עם התמחויות, כדי לשלב פתרונות מבוססי

בימים טרופים אלו שיש בעיות קשות בשרשרת האספקה (ופתרון לא נראה באופק)

אתה חייב לעבוד עם ספק גדול ואמין בעל מומחיות בתחום הקונקטורים שמסוגל להחזיק עבורך מלאים לטווח ארוך ולאפשר לך לעבור את התקופה הסוערת בהצלחה

www.powell.com פריטים נוספים ובדיקת מלאי זמין ניתן למצוא באתר: Israel @ powell . com אימייל: | +972-77-4701968 פקס: | +972 )54( 4356804 נייד: | לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונן לינג your Connectors supplier

53 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker