New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

מעבר ליתרונות העדינים יותר בנוגע ), למתח, per - part costs לעלויות לחלק ( לגודל ולקיבולת, היתרון האמיתי של מבחינת חדשנות מוצרים הוא ASICs בקניין הרוחני ובבידול שזה מאפשר. אינם הדרך היחידה לקיים בידול ASICs תחרותי; ניתן לעשות זאת בסופו של יום תוך שימוש בחלקים זמינים-מסחרית כמו . FPGAs היתרונות והאתגרים של בחדשנות FPGAs שימוש ב פורצת דרך נמצאים איתנו כבר זמן רב, FPGAs ומתקדמים עם השנים על מסלול מסוג ). עם גמישות Moore ' s law חוק מור ( הולכת וגדלה מבחינת דרישות מתח ונפח, מצליחים להפגין תחרות רצינית FPGAs במגוון יישומים. ASICs מול FPGA היתרונות העיקריים של השימוש ב בחדשנות פורצת דרך הם בדיוק החסרונות – משך הזמן להגעה ASIC של השימוש ב לשוק, עלות הפרויקט והגמישות הכרוכה ב"תכן שנועד לשינוי". אם צצה בשוק הזדמנות אטרקטיבית מפתיעה, כפי שאכן קורה בסביבה הטכנולוגית המהירה כיום, לאלה קשה להגיב בזמן. ASIC המשתמשים ב- , בניגוד FPGA השימוש במוצר מבוסס- , יכול להעניק לחברות ASIC למוצר מבוסס את זמן התגובה הנחוץ כדי להשיג יתרון של המגיב הראשון בשוק. בנוסף, הוא גם מציע את היכולת לפתח דיון עם הלקוחות בשלב מוקדם יותר על הקונספט והתכונות של המוצר, זאת כדי לסלק סיכונים מהמוצר הרבה לפני השקתו. , קשה להצביע FPGA עם הגידול ביכולות על חסרונות מנקודת המבט של הנהלת החברה. למעשה, בזמן שהיתרונות האלה FPGAs הופכים למושכים יותר ויותר, מתוכננים לתמוך בשימוש רוחבי. ככל מסוים FPGA שהמהנדס יותר דוחף ליישום חדש או ליישום נישה, כך קשה לו יותר לגרום למוצר לעבוד כפי שתוכנן. עבור חברות המנסות לחדור לשוקי נישה יכול FPGA או ליישומי נישה, השימוש ב להיות משימה מאתגרת. דרישות מתח מחמירות, מגבלות נפח, יכולות מוצר ופיתוח קניין רוחני תוך שימוש במוצר יכולים להכניס אלמנט של FPGA מבוסס סיכון לפיתוח, ובמקרים מסוימים להפוך

The Tektronix Margin Tester תמונה:

«

Tektronix קרדיט:

ככל שהתעשייה מתפתחת, אין זה מפתיע לתוך ASICs לצפות במעבר לשילוב , תופעה שהניעה אימוץ רחב FPGAs . לאחר שלוקחים FPGAs אף יותר של בחשבון את כל הטרייד אופים שהוזכרו מעוניינים למטב את FPGAs לעיל, ספקי היתרונות ולמזער את החסרונות, זאת על FPGAs ידי הכללת קניין רוחני קשיח על ה שלהם כדי לאפשר תמיכה ביותר יישומי נישה. עם התפתחות התעשייה, אנו צפויים ASICs וה- FPGAs לראות כיצד חלקי ה ההיברידיים האלה ממשיכים להגדיל בכל FPGAs את נתח השוק שלהם עבור התעשיות. FPGAs אז איך צפוי להיראות העתיד שבו ? לא ASICs יחליפו לגמרי את הצורך ב- FPGAs כל כך סביר שזה יקרה, אך האם יהפכו להיות אופציה יותר ויותר רלוונטית לפיתוח מהיר יותר בסביבה שבה עלות הפרויקט נבחנת באופן הדוק יותר מתמיד? ללא ספק. Tektronix איך מתייחסת FPGAs ול- ASICs ל בחדשנות פורצת דרך שוקלת לעומק בכל פיתוח Tektronix מוצר חדש שלה מהו הפתרון הנכון – או FPGAs , שימוש ב- ASICs שימוש ב שימוש בשילוב של שניהם. למרות שאין תשובת קסם לשאלה מהי הגישה הטובה ממשיכה לשאוב עידוד Tektronix ביותר,

את הפיתוח לבלתי אפשרי בכלל עובדה שעולה על שיקולי העלות והזמן הכרוכים . ASIC בפיתוח צריך לקחת בחשבון גם את המחיר הנוסף לחלק. אם כי יש מדדים בנוגע ללוחות זמנים ולעלויות של פרויקטים, יש לעיתים קרובות מדדים קשוחים בנוגע לשולי רווח מסוגל FPGA גולמי ותפעולי. למרות ש- , העלות ASIC לבצע אותה עבודה כמו לחלק עלולה להיות הרבה יותר גבוהה יכולים FPGA . FPGAs כשמשתמשים ב להוריד את עלויות הפרויקט, אך העלות הסטנדרטית של המכשיר גבוהה בדרך כלל לביצוע ASIC מזו של מכשיר המשתמש ב אותה עבודה. הטרייד אוף הזה נמצא במקרים רבים בלב ההחלטות העסקיות הקשורות לחדשנות. לבין FPGA השיקול הסופי להחלטה בין הוא היישום עצמו. אם מהנדס מנסה ASIC להתאים חלק שנועד לשימוש כללי לתוך יישום נישה, אין כל ערובה לכך שהחלק הזה יתמוך בתפקוד המוצר המיועד. ניתן לפעמים להתגבר על האתגר הזה באמצעות הנדסה יצירתית, אך זה יכול גם לגרום לסיכון מוגבר של ביטול פרויקטים, בעיות בתמיכה בתכונות עיקריות, ועיכובים לא- FPGA צפוייםבלוחות זמנים. ושוב, היכן ש יכול להציע יתרונות מבחינת לוחות זמנים, אתגרי התכן הלא-צפויים עלולים למחוק את היתרונות האלה במהירות, דבר שעלול לגרום למחיקת היתרונות במחיר.

New-Tech Magazine l 60

Made with FlippingBook flipbook maker