Onsdag 10. mai 2017

FERDIGPLEN

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 10. mai 2017 Nr. 19 • 90. årgang – etablert 1928 Dette får du ikke se på 17. mai i år

Anmeldt for kjøring

Foto: Thea Romsås Foto: Mina B. Sveen

Fire ungdommer er politian- meldt etter at de moret seg med å kjøre ATV i naturreser- vatet i Sundvika. Naturoppsyn Terje Ruud (bildet) sier verne- bestemmelsene er svært strenge. Det kan dermed bli kostbar kjøring for ungdom- mene. Side 8 Solceller på toalettet

Et nytt toalett med solcellean- legg skal stå klart for sommer- sesongen på Tallodden på Kapp. – Det gamle toalettet fjernes, og det nye kommer i drift før skoleferien, lover Yngve Bakken (bildet) i Østre Toten kommune. Side 3

Foto: Jon Olav Andersen

musikkorps er tungt, erfarer foreningen i Skreien. Foreldre prioriterer bort korpsene i myldret av fri- tidsaktiviteter for barna. Styret i Skreiens musikk- forening håper nå noen tidligere musikere vil gjenoppta hobbyen. Side 5

Siden 1925 har Skreiens musikkforening spilt 17. mai rundt i Østre Toten, slik som i fjor (bildet). Nå er den tunge beslutningen tatt: I år må musi- kerne melde pass. De kan ikke spille på nasjonal- dagen. Snittalderen er høy, og flere av musikerne klarer ikke å marsjere lenger. Rekruttering til

Vi trenger flere BLIKKEN- SLAGERE!

En av verdens beste lakk- beskyttelser!

109,- Terrassegress

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

109,-

Les mer på Finn.no FINN-kode: 88096690 eller på www.nordengenas.no

189,-

\ QHPUDEHGQHWVLU) \QHPOOLUJNLUVNDP6

J OHKUHYK-'

3-i-1

YRWU\IGHYDUID]]L3 Q

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Q

trand / Sl ote Htyi ual

0 00 2 7 61 13 4 + / Tel:

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

BLOMSTERDEKORATØREN

PLANTER TIL HAGEN Stort utvalg!

"# 250; Dekkbark $% "# 200; Pyntebark $%

GARTNERIET ER ÅPENT Hverdager .........09.00-20.00 Lørdager .........09.00-17.00 Søndager og helligdager ........12.00-18.00

Catering Selskap 61131500

Bærsøtmispel

Bjørkebladspirea !

"# 90;

"# 110;

Snakk med fagfolk

catering

«Det blomstrer på Aashaug»

Åpent: ............kl. 09-19(17) Søndag: ..........kl. 12-16

Vestre Totenveg

Made with