006121650002

MIDDENKADER ENGINEERING

NIVEAU 4

De projectwijzers zijn gebaseerd op het didactisch concept Competentie Gericht Onderwijs (CGO). CGO is een onderwijssysteem waarbij de studenten zowel individueel als in groepsverband werken aan leerstof die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. De projectwijzers zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De inhoud van de projectwijzers is afgestemd op de kwalificatiestructuur van het kwalificatieprofiel Middenkader Engineering cohort 2010-2011 voorjaar 2011 met de daar onderliggende brondocumenten/beroepscompetentieprofielen. Deze projectwijzer is bedoeld voor de uitstroomrichting ‘Technicus’ voor het vakgebied Informatie- en Elektrotechniek.

LEERJAAR

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

PERIODE 4

1 T/M 4

PW 0 BASISDOCUMENT MIDDENKADERFUNCTIONARIS TECHNIEK

1

PW 1

PW 2

PW 3

PW 4

HET AUDIO-

DE VAKANTIE- BUNGALOW

TOEGANGS-

BEROEPSORIËNTATIE ELEKTROTECHNIEK (BPV-1)

SYSTEEM

CONTROLE ECU

2

PW 5

PW 6

PW 7

PW 8

HET ATTRACTIE-

TRAINEE IN EEN INFORMATIE- EN ELEKTROTECHNIEK BEDRIJF (BPV-2)

TITEL BIJ

TITEL BIJ

PARK

VERSCHIJNEN

VERSCHIJNEN

3

PW 9

PW 10

TITEL BIJ VERSCHIJNEN (BPV-3)

TITEL BIJ VERSCHIJNEN

4

PW 11A

PW 11B

KWALIFICEREN BINNEN HET ROC

KWALIFICEREN IN HET BEDRIJF (BPV-4)

4

PW 11C KWALIFICEREN DOOR MIDDEL VAN EEN DUAAL OF DEELTIJDTRAJECT

Een uitgave van:

Artikelnummer: 006121650002

Made with