Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Leeropdrachtenboek, deel 2.

Hoofdstuk 5 Sociaal beleid

Hoofdstuk 5

5.1 Management 5.2 Personeelsbeleid 5.3 Sociale zekerheid 5.4 Bescherming Begrippenlijst Integratie-opgaven

Sociaal beleid

Als een onderneming groeit, zijn er vaak meer mensen nodig. Een ondernemer kan personeel aantrekken of werk uitbesteden. In dit hoofdstuk kijken we naar de gevolgen van het aan- trekken van personeel. Voor de onderneming gaat leidinggeven een rol spelen. Er ontstaat een managementlaag. Dan is het van belang te weten wat dat management nu eigenlijk doet. Zodra een onderneming met personeel werkt, is het verstandig een beleid te formule- ren over het personeel. De onderneming krijgt te maken met loonkosten en sociale premies. Ook krijgt de onderne- ming te maken met een aantal algemeen geldende regels voor de bescherming van de rech- ten van de werknemer.

Basiskennis Ondernemerschap in Balans

47

Made with