292633815

-

Vejv iser y>

:

'

for

de Besøgende i Kabinettet for

de kommunale Væsener i

Fortid, Nutid og Fremtid.'

(Fortidsvæsenerne findes tilvenstre, Fremtidsvæsenerne tilhøjre, Nutidsvæsenerne i Midten.)

«Det væsentlige i det uvæsentlige­ er væsenligt det uvæsentlige i det væsentliges Væsen. (Mørk - Sørensen.)

------ ----------------

KJØBENHAVN. „Fremtidens1* Forlag. Trykt hos S. L . Møller.

29. Marts 18 83.

Made with FlippingBook - Online magazine maker