Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

3:32 ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ϭⲓ Ȉⲙⲟⲥ 3:33 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϭⲓ Ȋⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ 3:34 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϯ ȈⲡⲓⲡϞτ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ 3:35 ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲉⲓ Ȉⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹⲛⲉϥϫⲓϫ 3:36 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ Ȉⲙⲁⲩ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ Ȋⲁⲧⲑⲱⲧ Ȋϩⲏⲧ Ǹⲡⲓϣⲏⲣⲓ Ȋⲛⲉϥⲛⲁⲩ Ǹⲡⲱⲛϧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲱⲛⲧ Ȉⲫϯ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱϥ 4:1 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁ ⲓϒϨ ⲑⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϥϯⲱⲙⲥ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 4:2 ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲓϒϨ Ȋⲑⲟϥ ⲁⲛ Ǹⲛⲁϥϯⲱⲙⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ 4:3 ⲁϥⲭⲱ Ȋϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ Ȋⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 4:4 ⲛⲉ ϩⲱϯ ⲇⲉ Ǹⲣⲟϥ ⲡⲉ Ǹⲥⲓⲛⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ 4:5 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ǹⲟⲩⲃⲁⲕⲓ Ȋⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ⲉⲥϧⲉⲛⲧ ̀ⲉⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲉⲧⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲧⲏⲓϥ Ȋⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ 4:6 ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ Ȉⲙⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϧⲓⲥⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ Ȉⲙⲟϣⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉ ⲫⲛⲁⲩ Ȋⲁϫⲡ ⲋ ⲡⲉ 4:7 ⲁⲥȂ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ Ǹⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲥⲱ 4:8 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡ ȊϩⲁⲛϧⲣⲏⲟⲩȂ ⲛⲱⲟⲩ

3:32 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉϥ ϥϦⲙϞⲧⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϜⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ϫы ϞⲧⲉϥⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ. ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3:34 ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ϞϞϣⲁϫⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲁⲛ ϜⲡⲉⲡϞ̅τ ϩϞ ⲟⲩϣы. 3:35 ⲡыⲱⲧ ⲙⲉ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ Ϟⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲉϥϭⲓϫ. 3:36 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩϞⲧⲁϥ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲉⲧⲉ ⲛθⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ. ⲛθⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲱⲛμ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲟⲣⲅⲏ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ. 4:1 Ϟⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ϖϨ Ϧϩⲁϩ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 4:2 ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ϖϨ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ. 4:3 ⲁϥⲕⲱ Ϟⲥⲱϥ Ϟϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲁⲓⲁ. 4:4 ⲛⲉ ϩⲁⲡϨ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. 4:5 ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ Ϟⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ϩⲁⲧϜ ⲡϭⲱⲙ. ⲉⲛⲧⲁ ыⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ Ϟыⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. 4:6 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲇⲉ Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲧⲉ ыⲁⲕⲱⲃ. ϖϨ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩы ⲧⲉϩыⲏ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ Ϟⲧⲉыϩⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧⲡⲏⲅⲏ. ⲛⲉ ⲡⲛⲁⲩ Ϟⲁϫⲡ ⲥⲟ ⲡⲉ. 4:7 ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲙⲉϩ ⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. 4:8 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ Ϝⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲙθ. 3:33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫы ⲇⲉ ϞⲧⲉϥⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ

BS10

Made with FlippingBook Learn more on our blog