Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

4:20 ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁȊⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲥϣⲉ Ȋⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ 4:21 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲫⲓⲱⲧ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ ǰⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 4:23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ 4:24 ⲟⲩⲡϞτ ⲡⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ Ȋⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ 4:25 ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϰϨ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȋⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ 4:26 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲉ 4:27 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩȂ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ 4:28 ⲁⲥⲭⲱ ⲟⲩⲛ Ȋⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓⲁ Ȋϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ Ǹϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ 4:29 ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ǰⲛⲁⲩ Ǹⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ Ǹⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ ⲙⲏⲧⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϰϨ 4:30 ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ 4:31 ⲛⲁⲩϯϩⲟ Ǹⲣⲟϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲱⲙ 4:22 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ

4:20 Ϟⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣϪ ϩыϫϞ ⲡⲉыⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲟⲩⲱϣϪ Ϟϩⲏⲧθ ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 4:21 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁы ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣϪ ⲁⲛ Ϝⲡыⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ϩϜ ⲡⲉⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 4:22 ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣϪ ϜⲡⲉⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱϣϪ ϜⲡⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁы ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. 4:23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲁы ⲧⲉ ⲉⲣⲉ ϞⲣⲉϥⲟⲩⲱϣϪ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱϣϪ Ϝⲡыⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲛϜ ⲟⲩⲙⲉ. ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ϩⲟыⲛⲉ Ϟⲧⲉыⲙыⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ. 4:24 ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ζϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲙ̅ ⲟⲩⲙⲉ. 4:25 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ. ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲉⲓ. ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 4:26 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲉ. 4:27 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϦϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ ⲟⲩⲥϩыⲙⲉ. Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲟⲩⲏ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁⲥ. 4:28 ⲁ ⲧⲉⲥϩыⲙⲉ ⲕⲱ Ϟⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϞϦⲣⲱⲙⲉ. 4:29 ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟы Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁыⲁⲁⲩ. ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ. 4:30 ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ.

4:31 ϩϞ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡθ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲟⲩⲱⲙ.

BS12

Made with FlippingBook Learn more on our blog