Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

1:15 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϥⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ 1:16 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲁⲛϭⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ Ȋⲧϣⲉⲃⲓⲱ Ȋⲟⲩϩⲙⲟⲧ 1:17 ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲓϒϨ ⲡϰϨ 1:18 ⲫϯ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲛⲉϩ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ Ȋⲛⲟⲩϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ Ȉⲡⲉϥⲓⲱⲧ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ 1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ Ȋϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ 1:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ Ȉⲡⲉϥϫⲱⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ 1:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲟⲩȠ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ 1:22 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ 1:23 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲥⲙⲏ ⲉⲧⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 1:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ 1:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕϯⲱⲙⲥ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲟⲩⲇⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 1:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲱⲙⲥ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ

1:15 ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϥͱⲙͩⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̓ ⲁⲩⲱ ϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ͧⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ͩⲧⲁыϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙͩͩⲥⲱⲉ᷍ⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ͩϣⲟⲣͯ ⲉⲣⲟы ⲡⲉ 1:16 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩͧ ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣͩ ͩⲧⲁⲛϫⲓ ͩⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ͩⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ. 1:17 ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ͩⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧͧ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ͩⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲛ ϖϨ ⲡⲉϰϨ. 1:18 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ͧⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ͩⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩͩ ⲕⲟⲩⲛ̓ ͧⲡⲉϥⲉ᷍ⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧͧⲙⲁⲩ ⲡⲉ ͩⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 1:19 ⲁⲩⲱ ⲧⲁы ⲧⲉ ⲧⲙͩⲧⲙͩⲧⲣⲉ ͩыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ͩⲧⲉⲣⲉ ͩыⲟⲩⲇⲁы ⲧͩⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩͩ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ͩϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛͧ ϩⲉⲛⲗⲉⲩⲉ᷍ⲓⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ͩⲧͣ ⲛⲓⲙ. 1:20 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲙͯϥⲁⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ. 1:21 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ͩⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ͩⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. ͩⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣ͑ ϫⲉ ͧⲙⲟⲛ. 1:22 ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ͩⲧⲟⲕ ϭⲉ ͩⲧͣ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲡⲟⲩⲱ ͩⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ. ⲉⲕϫⲱ ͧⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧͣ. 1:23 ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ͧⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϫⲁыⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧͩ ͩⲧⲉϩыⲏ ͧⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ͩϭⲓ ⲏⲥⲁыⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 1:24 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧͩⲛⲉⲩϩⲟыⲛⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩͩ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 1:25 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 1:26 ⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ Ϝⲙⲱⲧⲛ ϩϞ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧθ ϩϞ ⲧⲉⲧϞⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁы ⲉⲛⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ

BS2

Made with FlippingBook Learn more on our blog