Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

6:25 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲫⲓⲟⲙ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕȂ ⲉⲙⲛⲁⲓ Ȋⲑⲛⲁⲩ

6:25 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩы ⲡⲓⲕⲣⲟ Ϟⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. Ϟⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ Ϟⲁϣ Ϟⲛⲁⲩ. 6:26 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧϞϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲱⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁыⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲟыⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲓ. 6:27 ϜⲡϦϦϩⲱⲃ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϩⲣⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲁы ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧϞ. ⲡⲁы ⲅⲁⲣ ⲡⲉ Ϟⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟϥ. 6:28 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϞⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϦϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6:29 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲏ ⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ. 6:30 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ Ϟⲧⲟⲕ Ϝⲙⲁыⲛ ⲡⲉⲧϘⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϞⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧϘⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ. 6:31 ⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ Ϝⲡⲁⲙⲁⲛⲛⲁ ϩϞ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ Ϟⲟⲩⲟыⲕ ⲉⲩⲟⲙθ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. 6:32 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧϞ Ϝⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ Ϝⲡⲟⲉⲓⲕ Ϝⲙⲉ. 6:33 ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛθϯ Ϟⲟⲩⲱⲛϩ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 6:34 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ Ϝⲡⲟⲉⲓⲕ Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲛⲓⲙ. 6:35 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓⲕ Ϝⲡⲱⲛϩ. ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟы ⲛθⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛθⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 6:36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁыϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟы ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ.

6:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ǹϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲓ 6:27 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ Ǹϯϧⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϯϧⲣⲉ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ 6:28 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ǸⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 6:29 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ 6:30 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ Ȉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲟⲕ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ȋⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲕ ⲟⲩ Ȋϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲕⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ 6:31 ⲁ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲱⲙ Ȉⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ Ȋϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲓⲕ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲙϥ 6:32 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲓⲱⲓⲕ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲓⲱⲓⲕ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 6:33 ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲅⲁⲣ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϯ Ȉⲡⲱⲛϧ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 6:34 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ Ȉⲡⲁⲓⲱⲓⲕ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ 6:35 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ Ȋⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ Ȋⲛⲉϥϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ Ȋⲛⲉϥⲓⲃⲓ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ 6:36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ

BS21

Made with FlippingBook Learn more on our blog