Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

7:25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲓϚϒϜ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ Ǹϧⲟⲑⲃⲉϥ 7:26 ϩⲏⲡⲡⲉ ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲣⲱ ⲁⲩⲉⲙⲓ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϰϨ 7:27 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲛⲁⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ 7:28 ⲁϥⲱϣ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲁⲓȂ ⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ 7:29 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 7:30 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ Ǹⲧⲁϩⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ȈⲡⲁⲧⲉⲥȂ Ȋϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ 7:31 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϰϨ Ǹϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛȂ ⲙⲏ ϥⲛⲁⲉⲣ ϩⲟⲩȎ ⲣⲱ Ǹⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ 7:32 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Ǹⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ Ȋⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Ȋϩⲁⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ 7:33 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ Ȋⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϯϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 7:34 ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣȂ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ

7:25 ⲛⲉⲩϞ ϩⲟыⲛⲉ ϭⲉ ϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϩϞ ϞⲣϜⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ϫⲉ ⲙⲏ Ϝⲡⲁы ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧθ. 7:26 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ μⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ Ϟⲥⲉϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ <ⲁ>ⲛ{ⲁ}. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ Ϟϭⲓ Ϟⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ. 7:27 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁы ⲧϞⲥⲟⲟⲩϞ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲡⲉϰϨ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. 7:28 ϖϨ ϭⲉ ⲁϥϫы ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟы. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛψ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟы Ϝⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲡⲁы ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲛⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ. 7:29 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥⲧⲁⲟⲉⲓ. 7:30 ⲛⲉⲩϣыⲛⲉ ϭⲉ Ϟⲥⲁ ϭⲟⲡθ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ Ϟⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ ϫⲉ Ϝⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ. 7:31 ⲁ ϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉϰϨ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁϦϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲙⲁыⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁы ⲁⲁⲩ. 7:32 ⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲥⲱⲧϜ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣϜⲣϜ Ϟⲛⲁы ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ Ϟϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡθ. 7:33 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩы Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲡⲉϯϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲏⲧϞ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 7:34 ⲧⲉⲧⲛⲁϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱⲉⲓ ϞⲧⲉⲧϞⲧϜϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ Ϝⲙⲟϥ ϞⲧⲱⲧϞ Ϟⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog