Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

7:35 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ȊⲛⲟⲩǸⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲑⲱⲛ Ȋⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϥ ⲙⲏ ϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲡⲓϫⲱⲣ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ Ȋⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ 7:36 ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ Ǹϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲣⲟϥ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ǸȂ Ǹⲣⲟϥ 7:37 Ȋϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ Ȋϣⲁⲓ ⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥȂ ϩⲁⲣⲟⲓ Ȋⲧⲉϥⲥⲱ 7:38 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ Ȋϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȋⲱⲛϧ ⲉⲑⲛⲁϧⲁϯ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ 7:39 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡϞτ Ǹⲛⲁⲩⲛⲁϭⲓⲧϥ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲛⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲡϞτ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲓϒϨ ϭⲓⲱⲟⲩ ⲡⲉ 7:40 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 7:41 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϰϨ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ ⲡϰϨ ⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 7:42 ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲁⲛ Ȋϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡϫⲣⲟϫ Ȋⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲡϰͳ ⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲓϯⲙⲓ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ 7:43 ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ 7:44 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ Ǹⲧⲁϩⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ Ǣⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱϥ 7:45 ⲁⲩⲓ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲛϥ

7:35 ⲡⲉϫⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ Ϟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁы ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϞⲧϞⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ϞϞϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛθϯⲥⲃⲱ Ϟⲟⲩⲉыⲉⲛⲓⲛ. 7:36 ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉыϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱⲉⲓ ϞⲧⲉⲧϞⲧϜϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ Ϝⲙⲟϥ ϞⲧⲱϪⲛ Ϟⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ: 7:37 ϩⲣⲁы ⲇⲉ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ Ϟⲧⲉ ⲡϣⲁ ⲛⲉⲣⲉ ϖϨ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲛθⲥⲱ 7:38 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧθ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛμ. 7:39 Ϟⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲡϞτ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫыⲧθ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲉ Ϝⲡⲁⲧⲟⲩϫы ⲡϞτ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϖϨ ⲛⲉ Ϝⲡⲁⲧθϫы ⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 7:40 ϩⲟыⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϞⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧϜ ⲉⲛⲉыϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 7:41 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ. ϩⲟыⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϰϨ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 7:42 Ϟⲧⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϰϨ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ Ϟⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟⲟⲡ Ϟϩⲏⲧθ.

7:43 ⲁⲩⲡⲱⲣξ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩϜ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ.

7:44 ϩⲟыⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡθ ⲁⲗⲗⲁ Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ <ⲉⲓⲛⲉ> Ϟⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ. 7:45 ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ Ϟϭⲓ Ϟϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϜ ⲛⲉⲫⲁⲣыⲥⲁыⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϜⲡⲉⲧϞϞⲧθ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog