Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

7:46 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲡⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲁϫⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ Ǹⲛⲉϩ 7:47 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ 7:48 ⲙⲏ ⲁ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲓⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ 7:49 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲉȊⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩȂ 7:50 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥȂ ϩⲁ ⲓϒϨ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȋϫⲱⲣϩ Ǹⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ 7:51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ Ȋϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ 7:52 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ϩⲱⲕ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲁⲩ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲛϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 7:53 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ Ǹⲡⲉϥⲙⲁ 8:1 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲡⲓⲧⲱⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ 8:2 ⲓⲧⲁ ⲁϥȂ ȊϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩȂ Ǹⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲁⲩȂ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ Ǹϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ 8:3 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩȂⲛⲓ ⲛⲁϥ Ȋⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲥ Ǹⲣⲁⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ 8:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲧⲁⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲁⲛϫⲉⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ 8:5 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ Ȉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ Ǹϩⲓⲱⲛⲓ Ǹϫⲱⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲕϫⲱ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲟⲕ 8:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲱϥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲓⲕⲓ Ȋⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲥϧⲁⲓ Ȉⲡⲉϥⲧⲏⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ 8:7 ⲉⲧⲁⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ Ȉⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁϥϥⲁⲓ Ȋⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϩⲓⲱⲛⲓ Ǹϫⲱⲥ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȋⲟⲩⲱⲛⲓ 8:8 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

7:46 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ Ϟϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ Ϝⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉϩ Ϟⲑⲉ Ϝⲡⲉыⲣⲱⲙⲉ. 7:47 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧϞⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ. 7:48 ⲙⲏ ⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲁⲣⲭⲱⲛ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲫⲏⲣыⲥⲁыⲟⲥ. 7:49 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉыⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉ ⲛθⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϝⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ. 7:50 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ϖϨ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. 7:51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛθⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛθⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧθⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ. 7:52 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ϞⲧϘ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ϩⲟⲧϩϪ Ϟⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛψⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

7:53

8:1 8:2

8:3

8:4

8:5

8:6

8:7

8:8

Made with FlippingBook Learn more on our blog