Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

8:9 ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲫⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲁϯ Ǹⲡⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ȊȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ϣⲁⲧⲟⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱϫⲡ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲏ Ǹⲛⲁⲥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ 8:10 ⲁ ⲓϒϨ ϥⲁⲓ Ȋⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩⲑⲱⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟ Ȉⲙⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟ 8:11 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲁⲛ Ǹⲟⲩⲁⲓ ⲡⲁπϨ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲓϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ Ȉⲡⲉⲣⲧⲁⲥⲑⲟ Ǹⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ 8:12 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ Ȋⲛⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥǸϭⲓ Ȉⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ 8:13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ 8:14 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲛ Ǹϣⲱⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲑⲱⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲓⲉ ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲑⲱⲛ 8:15 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯϩⲁⲡ Ǹϩⲗⲓ ⲁⲛ 8:16 ⲟⲩⲟϩ Ǹϣⲱⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲡⲁϩⲁⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ Ȋϯⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ǰⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲓⲱⲧ 8:17 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋⲣⲱⲙⲓ φ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ 8:18 ǰⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ Ȋϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 8:19 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ǰⲛⲟⲕ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ Ǹⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ

8:9

8:10

8:11

8:12 ϖϨ ϭⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϩθ Ϟⲥⲱⲉⲓ ⲛθⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫы Ϝⲡⲟⲩⲟыⲛ Ϝⲡⲱⲛμ. 8:13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣыⲥⲁыⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲕϦⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲧⲉⲕⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 8:14 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓϣⲁⲛϦⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲉⲓ. ⲧⲁⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉыⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉыⲛⲁ ⲧⲱⲛ. 8:15 ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧϞⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲛⲟⲕ Ϟϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ Ϛⲗⲁⲁⲩ. 8:16 ⲕⲁⲛ ⲉыϣⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ Ϟⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ Ϝⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϜ ⲡыⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 8:17 ϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩϜ ⲡⲉⲧϞⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ. 8:18 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϦⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϥϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲟы Ϟϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉⲓ. 8:19 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟы ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϝⲡⲁыⲱⲧ. ⲉⲛⲉⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟы. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩϞ ⲡⲁыⲱⲧ ⲟⲛ ⲡⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog