Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

9:4 ǰⲛⲟⲛ ϩⲱϯ Ǹⲣⲟⲛ ⲡⲉ Ȋⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ǸⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ȋⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ϩⲟⲧⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ 9:5 ϩⲱⲥ ⲉⲓϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 9:6 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩȂ Ȋⲟⲩⲑⲁϥ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ Ȋⲟⲩⲟⲙⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ Ǹⲛⲉⲛⲃⲁⲗ Ȉⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ Ȉⲙⲓⲥⲓ 9:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲫⲏ Ǹϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲓⲱⲓ Ȉⲡⲉϥϩⲟ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ ⲉϥⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ 9:8 ⲛⲉϥⲑⲉϣⲉⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ 9:9 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟⲛⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ 9:10 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ 9:11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ Ȋⲟⲩⲟⲙⲓ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ Ǹⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲓⲱⲓ Ȉⲡⲁϩⲟ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ 9:12 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ 9:13 ⲁⲩⲉⲛϥ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ Ȋⲟⲩⲥⲏⲟⲩ 9:14 ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ Ȉⲡⲓⲟⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ

9:4 ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉⲓ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ. ⲥⲛⲏⲩ Ϟϭⲓ ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲟⲧⲉ ⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ Ϟⲁϣ ϭϜϭⲟⲙ ⲉⲣϩⲱⲃ Ϟϩⲏⲧⲥ. 9:5 ϩⲟⲥⲟⲛ ϯϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲛψ ⲡⲟⲩⲟыⲛ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 9:6 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁы ⲁϥⲛⲉϫ ⲟⲩⲡⲁϭⲥⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲁⲙыⲉ ⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲁϭⲥⲉ ⲁϥϫⲉϩ ⲡⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ 9:7 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛψⲉⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ϩϞ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ Ϝⲡⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲡⲁы ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲁ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 9:8 ⲛⲉⲧϩыⲧⲟⲩⲱϥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ Ϟϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ Ϝⲡⲁы ⲁⲛ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲉⲧ ⲙϞⲧⲛⲁⲁ. 9:9 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ. Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ζϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ 9:10 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲁϣ ϭⲉ Ϟϩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ 9:11 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ϖϨ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙыⲉ ⲟⲩⲟⲙⲉ ⲁϥϫⲉϩ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁы ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲛψⲉⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ. ⲁыⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁыⲉⲓⲁ ⲡⲁϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 9:12 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ Ϟϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 9:13 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ Ϝⲡⲉⲛⲉϥⲟ φⲃϚⲗⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ Ϟⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. 9:14 ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉ ϖϨ ⲧⲁⲙыⲉ ⲡⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲉϥⲃⲁⲗ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog