Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

9:15 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲓⲁⲧ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ 9:16 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ Ȋⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ Ȋϥⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ Ǹⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ 9:17 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ Ȉⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ϫⲉ ⲟⲩ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉⲕⲃⲁⲗ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 9:18 Ȉⲡⲟⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ ϣⲁⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲛⲉϥⲓⲟϯ 9:19 ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩϣⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ 9:20 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ 9:21 ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϣⲉⲛϥ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ Ȋⲧⲁϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϩⲱϥ Ǹⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ 9:22 ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲉ ϧⲁⲧϩⲏ Ȋⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩϥ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϰϨ ⲡⲉ Ȋⲧⲟⲩⲁⲓϥ Ȋⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 9:23 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ Ȋⲧⲁϥ ϩⲱϥ ϣⲉⲛϥ

9:15 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϭⲉ ⲟⲛ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣыⲥⲁыⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ. Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ Ϟⲧⲁϥⲉⲥϭⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁы<ⲉⲓ>ⲁ ⲡⲁϩⲟ ⲁыⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 9:16 ⲡⲉϫⲉ ϩⲟыⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲫⲁⲣыⲥⲁыⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ Ϟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛθϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲟⲩϞ ϣϭⲟⲙ Ϟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϞⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ ⲉϦⲛⲉыⲙⲁыⲛ Ϟⲧⲉыⲙыⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. 9:17 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲟⲛ Ϝⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲟ φⲃϚⲗⲉ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲉⲕⲃⲁⲗ. Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 9:18 ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲃϚⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 9:19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲉⲧϞϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ Ϟⲃⲗⲗⲉ. Ϟⲁϣ ϭⲉ Ϟϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 9:20 ⲁ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ Ϟⲃⲗⲗⲉ. 9:21 Ϟⲁϣ ⲇⲉ Ϟϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϞⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲉϥⲃⲁⲗ. ⲁⲛⲟⲛ ϞⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. Ϟⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥϦⲧⲉ Ϟϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ. 9:22 Ϟⲧⲁⲩϫⲉ ⲛⲁы Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩϦϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲥⲙⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ ⲡⲉ. ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ Ϟⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ.

9:23 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϦⲛⲟϭ ⲙⲁϫⲛⲟⲩϥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog