Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

9:24 ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲣⲱⲙⲓ Ȉⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ φ ⲫⲁⲓ Ǹⲛⲁϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ ǰⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ 9:25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ Ȋϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ 9:26 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉⲕⲃⲁⲗ 9:27 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ Ǹⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲉⲛ Ǹⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ 9:28 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲟⲩϣ Ǹⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȋⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ǰⲛⲟⲛ ⲇⲉ ǰⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȋⲧⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 9:29 ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ 9:30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲣⲱ ⲧⲉ ϯϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲁⲃⲁⲗ 9:31 ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ Ǹϣⲱⲡ Ǹⲟⲩϣⲁⲙϣⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲫⲁⲓ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ 9:32 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡǸⲛⲉϩ Ȉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉⲛⲃⲁⲗ Ȋⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ Ȉⲙⲓⲥⲓ 9:33 ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ Ȉⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ Ǹⲉⲣ ϩⲗⲓ 9:34 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩϫⲫⲟ ⲧⲏⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ 9:35 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲭⲛⲁϩϯ Ȋⲑⲟⲕ Ǹⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ

9:24 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ Ϝⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲧⲉ ⲛⲉϥⲟ ϞⲃⲗϚⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲛⲟⲛ ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ. 9:25 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ⲡⲏ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ. Ϟϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲛⲉыⲟ ϞⲃϚⲗⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 9:26 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ. Ϟⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲉⲕⲃⲁⲗ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ. 9:27 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲉⲓⲟⲩⲱ ⲉыϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ⲁⲩⲱ ϜⲡⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ. ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧϞⲟⲩⲉϣ ⲥⲟⲧⲙⲉϥ. ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧϞ ⲉϦⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ. 9:28 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϜⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϝⲙⲱѡⲥⲏⲥ. 9:29 ⲁⲛⲟⲛ ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛϜ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ. ⲡⲁы ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ ϞⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. 9:30 ⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁы ⲣⲱ ⲧⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲁⲃⲁⲗ. 9:31 ⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲣϜ Ϟⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϝⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ. 9:32 ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ ϜⲡⲟⲩⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲉϞⲃⲁⲗ Ϟⲟⲩⲁ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ϞⲃϚⲗⲉ. 9:33 ⲉⲛⲉ Ϟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁы. ⲛⲉϥⲛⲁϣϦ ⲗⲁⲁⲩ Ϟϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ. 9:34 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲧⲏⲣϘ ϩϜ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲕⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟϫθ ⲉⲃⲟⲗ. 9:35 ⲁ ϖϨ ⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫθ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog