Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

10:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲃⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ 10:8 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩȂ ϧⲁϫⲱⲓ ϩⲁⲛⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩȂ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ Ȉⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋⲥⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ 10:9 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲃⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲉϥǸⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥǸȂ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥǸȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥǸϫⲓⲙⲓ ⲛⲟⲩⲙⲁȈⲙⲟⲛⲓ 10:10 ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲟⲩȂ ⲇⲉ Ȋⲑⲟϥ ȈⲡⲁϥȂ Ǹⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛȖⲉϥϭⲓⲟⲩȂ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓȂ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ 10:11 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁϥϯ Ȋⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲉϥǸⲥⲱⲟⲩ 10:12 ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲇⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ ȊⲟⲩⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ Ǹⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲭⲁ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϫⲟⲣⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ 10:13 ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ 10:14 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩȂ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩȂ ⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ 10:15 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲭⲱ Ȋⲧⲁⲯⲩⲭⲏ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲁǸⲥⲱⲟⲩ 10:16 ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲏⲓ ȊϩⲁⲛⲕⲉǸⲥⲱⲟⲩ Ȉⲙⲁⲩ ǸϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲩⲗⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲱϯ Ǹⲣⲟⲓ Ǹⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲁⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟϩⲓ Ȋⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ Ȋⲟⲩⲱⲧ 10:17 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϥⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲭⲱ Ȋⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲛ Ȋⲧⲁϭⲓⲧⲥ

10:7 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ϞϞⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:8 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫыⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 10:9 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ. ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩыⲧⲟⲟⲧ. ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁы ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛθⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛθϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ Ϝⲙⲟⲟⲛⲉ 10:10 ⲡⲣⲉϥϫыⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥϪ ⲁⲩⲱ ⲛθϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛθⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫы Ϟⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ Ϟⲥⲉϫⲓ ⲟⲩϩⲟ. 10:11 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:12 ⲡϫⲁыⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁы ⲉⲧⲉ Ϟⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛθⲡⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛθϫⲟⲟⲣⲟⲩ 10:13 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁыⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:14 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲛⲟⲩⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟⲉⲓ. 10:15 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡыⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟⲉⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲡыⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ Ϟⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:16 ⲟⲩϞⲧⲁы ⲟⲛ Ϝⲙⲁⲩ Ϟϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩϜ ⲡⲉыⲟϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡϨ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ Ϟⲥⲉϣⲱⲡⲉ Ϟⲟⲩⲟϩⲉ Ϟⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩϣⲱⲥ Ϟⲟⲩⲱⲧ. 10:17 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲡⲁыⲱⲧ ⲙⲉ Ϝⲙⲟы ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ Ϟⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉыⲉϫыⲧϨ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog