Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

1:39 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩȂ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ȈⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋⲁϫⲡ ϖ ⲡⲉ 1:40 ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ Ȋⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓφ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ 1:41 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲙⲙⲉⲥⲓⲁⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲡⲉ ⲡϰϨ 1:42 ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲛϥ ϩⲁ ⲓϒϨ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ Ǹⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲫⲏ Ǹϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 1:43 Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ǸȂ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ Ȉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ 1:44 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲃⲁⲕⲓ Ȋⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 1:45 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ Ȋⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϫⲉⲙϥ ⲉⲧⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ 1:46 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲁⲩ 1:47 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲓⲥ ⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ Ȉⲙⲟⲛ ⲇⲟⲗⲟⲥ Ȋϧⲏⲧϥ 1:48 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲓ ⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲕ ⲉⲕⲭⲏ ϧⲁⲧⲟⲧⲥ Ȋϯⲃⲱ Ȋⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲕ 1:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲁⲓ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ȈⲡⲓϨϚ

1:39 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧϞ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ Ϝⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲛⲉ ⲡⲛⲁⲩ Ϟϫⲡ ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ. 1:40 ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧϜ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ. 1:41 ⲡⲁы ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ. 1:42 ⲁⲩⲱ ⲁϥϞⲧθ ⲉⲣⲁⲧθ Ϟϖ̅Ϩ. ϖϨ ⲇⲉ ϞⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣϪ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 1:43 Ϝⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ Ϟⲥⲱⲉⲓ. 1:44 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩϞ ⲃⲏⲇⲥⲁыⲇⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ Ϟⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛϜ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 1:45 ⲁ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ⲥϩⲁы ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϩϜ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϖϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟыⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. 1:46 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲣⲉϣ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛψⲛⲁⲩ. 1:47 ⲁ ϖϨ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩыⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲙⲙϞ ⲕⲣⲟϥ Ϟϩⲏⲧϥ 1:48 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟы ⲧⲱⲛ. ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ Ϟϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲃⲱ ϞⲕϞⲧⲉ ⲁыⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 1:49 ⲁ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϦⲣⲟ Ϝⲡыⲥⲣⲁⲏⲗ.

BS4

Made with FlippingBook Learn more on our blog