Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

11:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡϯⲙⲓ Ȉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ 11:2 ⲛⲉ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲑⲁϩⲥ ȈⲡπϨ Ȉⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲱϯ Ȋⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ Ȉⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲑⲏ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲓ 11:3 ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ Ȋⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡπϨ ϖϨ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ ϥϣⲱⲛⲓ 11:4 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲓⲁⲃⲓ Ȋⲟⲩⲓⲁⲃⲓ Ȉⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ 11:5 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ Ȉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 11:6 ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȉⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁϥⲭⲏ Ȉⲙⲟϥ ȊǸϩⲟⲟⲩ φ 11:7 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ Ǹϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲟⲛ 11:8 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲕ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ǹϩⲓⲱⲛⲓ Ǹϫⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲙⲁⲩ 11:9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲙⲏ ϖφ Ȋⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ Ȉⲡⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 11:10 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϫⲱⲣϩ ϣⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋϧⲏⲧϥ ⲁⲛ 11:11 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲫⲏⲣ ⲁϥȊⲕⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓǸϣⲉ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 11:12 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥȊⲕⲟⲧ ⲉϥǸⲧⲱⲛϥ 11:13 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ Ȋⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓȊⲕⲟⲧ Ȋⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲛⲓⲙ

11:1 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡϯⲙⲉ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛϜ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ.

11:2 ⲧⲁы ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩϨ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϞⲥⲟϭϞ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲉⲧ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩϜ ⲡⲉⲥϥⲱ ⲧⲁы ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ. 11:3 ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲱⲛⲉ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϘⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ. 11:4 ϞⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧϜ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉыϣⲱⲛⲉ Ϟⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫыⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧθ. 11:5 ⲛⲉⲣⲉ ϖϨ ⲇⲉ ⲙⲉ Ϝⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛϜ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲛϜ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ. 11:6 ϞⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧϜ ϭⲉ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲱ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥϞϩⲏⲧθ. 11:7 ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁыⲁ. 11:8 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲣⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ϩы ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. 11:9 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙϞ ⲙϞⲧⲥϞⲟⲟⲩⲥ Ϟⲟⲩⲛⲟⲩ ϩϜ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩϜ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉϥϫыϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟыⲛ Ϝⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 11:10 ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ϣⲁϥϫы ϫⲣⲟⲡ ϫⲉ Ϝⲡⲟⲩⲟыⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 11:11 ⲛⲁы ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲁϥϞⲕⲟⲧϘ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ. 11:12 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉ ϞⲧⲁϥϞⲕⲟⲧϘ. ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. 11:13 Ϟⲧⲁ ϖϨ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲉ ⲡⲉϞⲕⲟⲧϘ Ϝⲡⲱⲃζ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog