Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

11:14 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ 11:15 ⲟⲩⲟϩ ϯⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ 11:16 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ Ȋⲛⲉϥϣⲫⲏⲣ Ȉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ 11:17 ⲉⲧⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥϫⲉⲙϥ Ǹⲡⲉϥϊ ⲡⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ 11:18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ǸⲓϚϒϜ ⲛⲁⲩ ϖό Ȋⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ 11:19 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩȂ ⲡⲉ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ 11:20 ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϫⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥȂ Ǹⲃⲟⲗ Ǹϩⲣⲁϥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ 11:21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲟⲩⲛ ȊⲓϒϨ ϫⲉ ⲡⲁπϨ Ǹⲛⲁⲕⲭⲏ Ȉⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ 11:22 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲧⲉⲛ ⲫϯ ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ Ȋϫⲉ ⲫϯ 11:23 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲥⲟⲛ 11:24 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯǸⲙⲓ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ Ȋϧⲁⲉ 11:25 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉϥǸⲱⲛϧ 11:26 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ Ȋⲛⲉϥⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉⲛⲁϩϯ Ǹⲫⲁⲓ 11:27 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 11:28 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟϥ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩϯ Ǹⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ Ȋⲭⲱⲡ Ǹⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϥⲧⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ϥⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟ

11:14 ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁ ϖϨ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩϞ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ 11:15 ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉыϜⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ. 11:16 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ϞⲛⲉϥϣⲃϦ <Ϝ>ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟⲩ ⲛϜⲙⲁϥ 11:17 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϩϜ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 11:19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ыⲟⲩⲇⲁы ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲡⲉ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛϜ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥϚⲥⲱⲗⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲥⲟⲛ. 11:20 ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ϞⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ϖϨ ⲛⲏⲩ. ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧθ. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩϜ ⲡⲏⲉⲓ. 11:21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ϞϖϨ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕϜⲡⲉыⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 11:22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϘⲛⲁⲁⲓⲧⲓ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϞⲧϜ ⲡⲛⲙⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ. 11:23 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛθ. 11:24 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ. 11:25 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛμ. ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲱⲛμ. 11:26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛμ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛθⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁы. 11:27 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 11:28 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲁы ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ Ϟϫыⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ. 11:18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲁⲙϞⲧⲏ Ϟⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog