Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

11:29 Ȋⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ Ȋⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥȂ ϩⲁⲣⲟϥ 11:30 ⲛⲉ ȈⲡⲁⲧⲉϥȂ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹⲡϯⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ Ȃ ϩⲁⲣⲟϥ Ȉⲙⲟϥ 11:31 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲏ Ǹⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲥ Ǹϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲉⲩⲑⲱⲧ Ȉⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ Ȋⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩȂ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁϩⲱⲗ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ Ȉⲙⲁⲩ 11:32 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲥȂ Ǹⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲓϒϨ ⲭⲏ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ Ǹϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ Ǹⲛⲁⲕⲭⲏ Ȉⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ 11:33 ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩȂ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲁϥⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡϞτ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ 11:34 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲁⲩ 11:36 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲡⲱⲥ ϥⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ 11:37 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲉ ⲛⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉⲛⲃⲁⲗ Ȉⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ Ȉⲙⲓⲥⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲭⲁ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ Ǹⲙⲟⲩ 11:38 ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ ⲁϥȂ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲱⲛⲓ ⲧⲟⲓ Ǹⲣⲟϥ 11:39 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲱⲡ Ȉⲡⲁⲓⲱⲛⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲓ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲡπϨ ⲁϥⲭⲱⲛⲥ ⲡⲉϥϊ ⲅⲁⲣ ⲫⲟⲟⲩ 11:40 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ Ȉⲡⲓϫⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲣⲁⲛⲁⲩ Ǹⲡⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ 11:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϯⲉⲣⲙⲏ

11:29 Ϟⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϞⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧϜ. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛϨ ϩϞ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ. 11:30 ϖϨ ⲇⲉ ⲛⲉ Ϝⲡⲁⲧθⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙϞⲧ ⲉⲣⲟϥ Ϟϩⲏⲧθ. 11:31 Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ ⲉⲧϩϜ ⲡⲏы ⲛϜⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲗⲥϚ Ϝⲙⲟⲥ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛϨ ϩϞ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣыⲙⲉ Ϝⲙⲁⲩ. 11:32 ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ϖϨ Ϟϩⲏⲧθ ⲁⲥⲛⲟϫϨ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕϜⲡⲉⲉⲓⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 11:33 ϖϨ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣыⲙⲉ ⲁⲩⲱ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛϜⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣыⲙⲉ. ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧϦ ϩϜ ⲡⲉⲡϞτ Ϟⲑⲉ Ϟⲛⲉⲧⲟⲟⲧ 11:34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϞⲧⲁⲧⲉⲧϞⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲛψⲛⲁⲩ. 11:36 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧθⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ. 11:37 ϩⲟыⲛⲉ ⲇⲉ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ϟφⲃⲁⲗ ϜⲡⲃϚⲗⲉ ⲉыⲉ ⲛⲉⲙϜⲛ ϭⲟⲙ Ϝⲙⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧϜⲧⲣⲉ ⲡⲁы ⲙⲟⲩ. 11:38 ϖϨ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲟⲟⲧ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛⲉ ϩы ⲣⲱϥ 11:39 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϫⲉ ϥы ⲡⲱⲛⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲉ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏⲇⲏ ⲁϥϦⲥⲧⲟы ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 11:40 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ Ϝⲡыϫⲟⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11:35 ⲁϥⲣыⲙⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog