Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

11:41 ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲟⲩⲛ Ȉⲡⲓⲱⲛⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲣⲱϥ Ȉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲁϥϥⲁⲓ Ȋⲛⲉϥⲃⲁⲗ Ǹⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ Ȋⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟⲓ 11:42 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲉⲙⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟⲓ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 11:43 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁⲙⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ 11:44 ⲁϥȂ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ Ȋⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϫⲓϫ Ȋϩⲁⲛⲥⲉⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ Ȋⲟⲩⲥⲟⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϯⲟⲩⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲭⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ 11:45 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩȂ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲛⲏ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ 11:46 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ 11:47 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Ȋⲟⲩⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ 11:48 Ǹϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲭⲁϥ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁȂ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲗⲟⲗ 11:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ȋϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋϩⲗⲓ ⲁⲛ 11:50 ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲁⲕⲟ

11:41 ⲁⲩϥы ⲡⲱⲛⲉ ϭⲉ Ϝⲙⲁⲩ. ϖϨ ⲇⲉ ⲁϥϥы ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ϯϣϤϩⲙⲟⲧ ϞⲧⲟⲟⲧϘ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 11:42 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉыⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟⲉⲓ Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ Ϟⲧⲁыϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϞⲧⲁⲕⲧϞⲛⲟⲟⲩⲧ. 11:43 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁы ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲛⲟϭ Ϟⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 11:44 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ Ϟⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛϜ ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ϩϞ ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲟⲗθ ⲉⲃⲟⲗ ϞⲧⲉⲧϞⲕⲁⲁϥ ⲛθⲃⲱⲕ. 11:45 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 11:46 ϩⲟыⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ⲁⲁⲩ. 11:47 Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϭⲉ ⲛϜ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϝⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϞⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉыⲣⲱⲙⲉ Ϧ ϩⲁϩ Ϝⲙⲁыⲛ. 11:48 ⲉⲛϣⲁⲕⲁⲁϥ Ϟⲧⲉыϩⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ Ϟⲥⲉⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ Ϟⲥⲉϥы ϞⲧⲟⲟⲧϞ Ϝⲡⲉⲛⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 11:49 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁыⲫⲁⲥ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϟⲗⲁⲁⲩ. 11:50 ⲟⲩⲇⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥϦⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϜ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣθ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog