Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

11:51 ⲛⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ Ȋⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ȋⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϫⲉ ϩⲱϯ Ȋⲧⲉ ⲓϒϨ ⲙⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ 11:52 ⲟⲩⲟϩ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϫⲏⲣ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ 11:53 ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ 11:54 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ Ȋⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲁϥⲉ Ǹⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲥ ϫⲉ Ǹⲫⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 11:55 ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩȂ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ Ǹϩⲣⲏⲓ ǸⲓϚϒϜ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ϧⲁϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ 11:56 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ȋⲥⲁ ⲓϒϨ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ Ȋⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩȂ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁȂ ⲁⲛ Ǹⲡϣⲁⲓ 11:57 ⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ Ȋⲧⲉϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ

11:51 Ϟⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ϖϨ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ 11:52 ⲁⲩⲱ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ Ϝⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ Ϟⲟⲩⲱⲧ. 11:53 ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁⲩϫыϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ Ϝⲙⲟϥ. 11:54 ϖϨ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩϞ ыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 11:55 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ϟϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ϩⲁ ⲑⲏ Ϝⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲃⲃⲟⲟⲩ. 11:56 ⲛⲉⲩϣыⲛⲉ ϭⲉ ⲡⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ Ϟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϨϞⲇⲟ ϭы ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ⲛθⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡϣⲁ. 11:57 Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛϜ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩϯ Ϟⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ. ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡθ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog