Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

12:1 ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ϧⲁϫⲉⲛ ώ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥȂ Ǹⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ Ȉⲙⲟϥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲓϒϨ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ 12:2 ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ Ǹⲣⲟϥ Ȉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ Ȋⲛⲏ ⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ 12:3 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲛ ⲁⲥϭⲓ Ȋⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ Ȋⲥⲟϫⲉⲛ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁⲣⲇⲟⲥ Ȉⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ Ǹⲛⲁϣⲉ Ȋⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲑⲱϩⲥ Ȋⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ȊⲓϒϨ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ Ȉⲡϥⲱⲓ Ȋⲧⲉ ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ ⲁ ⲡⲓⲏⲓ ⲇⲉ ⲙⲟϩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲑⲟⲓ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ 12:4 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ 12:5 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ Ȉⲡⲟⲩⲧⲏⲓϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲁ Ϫ Ȋⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓϩⲏⲕⲓ 12:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩȂ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ Ȋⲧⲟⲧϥ ⲛⲏ Ǹϣⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲛⲉϣⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲱⲟⲩ 12:7 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲥⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲟϥ ǸⲡǸϩⲟⲟⲩ Ȉⲡⲁⲕⲱⲥ 12:8 ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ 12:9 ⲁⲩⲉⲙⲓ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ϥⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩȂ ⲉⲑⲃⲉ ⲓϒϨ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ 12:10 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ Ȉⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 12:11 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϩⲏⲗ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ǸⲓϒϨ 12:12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲟϣ ⲉⲧⲁⲩȂ Ǹⲡϣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲏⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ ǸⲓϚϒϜ

12:1 ϖϨ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ Ϟⲥⲟⲟⲩ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ Ϝⲙⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 12:2 ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟⲟⲩⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ Ϟⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛϜⲙⲁϥ. 12:3 ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲁⲥϫы Ϟⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ϞⲥⲟϭϞ Ϟⲛⲁⲣⲇⲟⲥ Ϝⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧϨ ⲁⲥⲧⲱϩϨ Ϟⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϞϖϨ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲱⲧⲉ Ϟⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩϜ ⲡϥⲱ Ϟⲧⲉⲥⲁⲡⲉ. ⲁ ⲡⲏы ⲇⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲥⲧⲟы ϜⲡⲥⲟϭϞ. 12:4 ⲡⲉϫⲉ ыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. 12:5 ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ Ϝⲡⲟⲩϯ ⲡⲉⲉⲓⲥⲟϭϞ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϣⲙϞⲧ ϣⲉ Ϟⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ Ϟⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ϞϞϩⲏⲕⲉ. 12:6 Ϟⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ Ϟϩⲏⲕⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫыⲟⲩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲅⲗⲱ{ⲥ}ⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ Ϟⲧⲟⲟⲧθ ⲛⲉϥϩⲱϥϪ Ϟⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. 12:7 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧϞ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ Ϟⲧⲁⲕⲁⲉⲓⲥⲉ. 12:8 Ϟϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϜⲙⲏⲧϞ Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ Ϟϯ ⲛϜⲙⲏⲧϞ ⲁⲛ. Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲛⲓⲙ 12:9 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥϜⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ϖϨ ⲁⲛ Ϝⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 12:10 ⲁⲩϫыϣⲟϫⲛⲉ ⲇⲉ Ϟϭⲓ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ Ϝⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 12:11 ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ϩⲁϩ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϖϨ. ⲉⲛⲁϣⲱϥ Ϟⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ϞⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ϖϨ ⲛⲏⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 12:12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

Made with FlippingBook Learn more on our blog