Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

12:25 ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲉⲓ Ȋⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥǸⲧⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲙⲟⲥϯ Ȋⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ Ȋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥǸⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϧ ȊǸⲛⲉϩ 12:26 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ Ȉⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲙⲁ Ǹϯϣⲟⲡ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲏⲓ ϥⲛⲁⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ 12:27 ϯⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓȂ Ǹⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ 12:28 ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ Ȉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲥȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓϯⲱⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲱⲟⲩ 12:29 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ Ǹⲛⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ 12:30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ Ȋϫⲉ ⲧⲁⲓⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ 12:31 ϯⲛⲟⲩ ⲡϩⲁⲡ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩǸϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ 12:32 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲥⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲓǸⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ǹⲣⲟⲓ 12:33 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ Ȉⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲙⲟⲩ 12:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϰϨ ϣⲟⲡ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲕϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ Ȋⲑⲟⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ Ȋⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ 12:35 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ Ϟⲥⲏⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ϟⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ϟⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ϥⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ Ǹⲑⲱⲛ

12:25 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ ⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 12:26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁы. ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ Ϟⲥⲱⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲁⲩ. ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁы. ⲡⲁыⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁыⲟϥ. 12:27 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧϦ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ. ⲡⲁыⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲉыⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁыⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲉыⲟⲩⲛⲟⲩ. 12:28 ⲡⲁыⲱⲧ ϯ ⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ϭⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲁыϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ. 12:29 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲉⲧⲥⲱⲧϜ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲟⲩ Ϝⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁϥ. 12:30 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ Ϟⲧⲁ ⲧⲉыⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. 12:31 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲉ Ϝⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ Ϝⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫθ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 12:32 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲥⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩыϫϜ ⲡⲕⲁϩ. ϯⲛⲁⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ. 12:33 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ Ϝⲡⲁы ⲛⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩϞ ⲁϣ Ϝⲙⲟⲩ. 12:34 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧϜ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡϨ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ. 12:35 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲏⲧϞ. ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩϞⲧⲏⲧϞ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ϫⲉ Ϟⲛⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩϜ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛθⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog