Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

1:50 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲕ ϧⲁⲣⲁⲧⲥ Ȋϯⲃⲱ Ȋⲕⲉⲛⲧⲉ ⲭⲛⲁϩϯ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ Ǹⲛⲁⲓ ⲉⲕǸⲛⲁⲩ Ǹⲣⲱⲟⲩ 1:51 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸⲛⲁⲩ Ǹⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲛⲁ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȋⲥⲁ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ 2:1 ⲟⲩⲟϩ Ȋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ Ȉⲙⲁϩψ ⲟⲩϩⲟⲡ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲕⲁⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲑⲙⲁⲩ ȊⲓϒϨ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ 2:2 ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲡⲕⲉⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲡⲓϩⲟⲡ 2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲡⲉϫⲉ ⲑⲙⲁⲩ ȊⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲏⲣⲡ Ȉⲙⲁⲩ 2:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϧⲟ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲱⲓ ϯⲥϩⲓⲙⲓ Ȉⲡⲁⲧⲉⲥⲓ Ȋϫⲉ ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ 2:5 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲇⲉ Ȋⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓⲧϥ 2:6 ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲇⲉ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲋ Ȋϩⲩⲇⲣⲓⲁ Ȋⲱⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ Ȋⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲱⲗⲓ Ȉⲙⲉⲧⲣⲓⲧⲏⲥ φ ⲓⲉ ψ Ǹⲑⲟⲩⲓ 2:7 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟϩ Ȋⲛⲓϩⲩⲇⲣⲓⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ϣⲁⲡϣⲱⲓ 2:8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲓⲟⲩȂ Ȉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩȂⲛⲓ 2:9 ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ Ȉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ Ǹⲁϥⲉⲣ ⲏⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥǸⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲙⲓ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ 2:10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ǹϣⲁⲩⲭⲱ Ȉⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ Ȋϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲑⲓϧⲓ ϣⲁⲩȂⲛⲓ Ȉⲡⲉⲧⲥⲃⲟⲕ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕǰⲣⲉϩ Ǹⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ

1:50 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁыⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ Ϟϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲃⲱ ϞⲕϞⲧⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁы. 1:51 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫϜ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ: 2:1 ⲁⲩⲱ ϩϜ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙϞⲧ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲱⲡⲉ ϩϞ ⲕⲁⲛⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ϞϖϨ Ϝⲙⲁⲩ. 2:2 ⲁⲩⲧⲱϩϜ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ϞϖϨ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. 2:3 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ Ϟⲏⲣⲡ. ⲡⲉϫⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ϞϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϜⲙϞⲧⲟⲩ ⲏⲣⲡ Ϝⲙⲁⲩ. 2:4 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛϜⲙⲁы Ϝⲡⲁⲧⲉ ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ. 2:5 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ Ϟⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲧμ. ϫⲉ ⲡⲉⲧθⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧϞ ⲁⲣⲓϥ. 2:6 ⲛⲉⲩϞ ⲥⲟ ⲇⲉ Ϟϩⲩⲇⲣⲓⲁ Ϟⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ Ϝⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧφⲃⲟ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϣⲱⲡ Ϝⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛϪ. 2:7 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲉϩ Ϟϩⲩⲇⲣⲓⲁ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲟⲩ. 2:8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧμ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϞⲧⲉⲧϞⲉⲓⲛⲉ Ϝⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ. Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ. 2:9 Ϟⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲡⲉ Ϝⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲁϥϦ ⲏⲣϤ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. Ϟⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧϩ ⲇⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉϩ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ. ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 2:10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲏⲣϤ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϞϣⲟⲣϤ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϯϩⲉ ϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲉⲧϭⲟϫφ. Ϟⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲏⲣϤ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁ ϩⲣⲁы ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ.

BS5

Made with FlippingBook Learn more on our blog