Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

13:31 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϧⲏⲧϥ 13:32 ⲓⲥϫⲉ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥǸϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ 13:33 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ Ȋⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲣⲟϥ ȊⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁǢȂ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ 13:34 ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ Ȉⲃⲉⲣⲓ Ǹϯϯ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ 13:35 Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲉⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ 13:36 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲣⲟϥ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟⲕ Ǹⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ Ǹⲡϧⲁⲉ ⲇⲉ ⲉⲕǸⲙⲟϣⲓ 13:37 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟⲓ Ǹⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲕ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲛⲁⲭⲁⲥ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱⲕ 13:38 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲭⲛⲁⲭⲁⲥ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱⲓ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ Ȋⲛⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ϣⲁⲧⲉⲕϫⲟⲗⲧ Ǹⲃⲟⲗ Ȋψ Ȋⲥⲟⲡ 14:1 Ȉⲡⲉⲛⲑⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲁϩϯ Ǹⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ϩⲱ 14:2 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȉⲙⲟⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲉȈⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ

13:31 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫы ⲉⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫы ⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 13:32 ⲉϣϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫы ⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁы. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 13:33 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩы ⲡⲉϯ ⲛϜⲙⲏⲧϞ. ⲧⲉⲧⲛⲁϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟⲥ ϞϞыⲟⲩⲇⲁы ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ϞⲧⲱⲧϞ Ϟⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 13:34 ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ Ϟⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ φⲃϦⲣⲉ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁыⲙⲉⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ. 13:35 ϩⲙ ⲡⲁы ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁ<ⲛ>ⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ 13:36 ⲡⲉϫ[ⲁϥ] ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲥ[ы]ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩϘ Ϟⲥⲱы ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩⲕ Ϟⲥⲱⲉⲓ. 13:37 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϞϯⲛⲁⲟⲩⲁϩϪ Ϟⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϯⲛⲁⲕⲱ Ϟⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁы ϩⲁⲣⲟⲕ. 13:38 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁ ⲧⲉⲕⲯⲩ[ⲭⲏ] ϩⲁⲣⲟы. ϩⲁ[ⲙ]ⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ Ȋⲛⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡϘⲁⲡⲁⲣⲛⲁ Ϝⲙⲟы ϞϣⲟⲙϞⲧ Ϟⲥⲟⲡ. 14:1 ϜⲡϦⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧϞϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧϦ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 14:2 ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ϜⲙⲁϞϣⲱⲡⲉ ϩϜ ⲡⲏы Ϝⲡⲁыⲱⲧ. ⲉⲛⲉ Ϝⲙⲟⲛ. ⲛⲉыⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲥⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧϞ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog