Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

14:26 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲓⲡϞτ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ Ȋⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁϯ ȈⲫⲙⲉⲩȂ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ 14:27 ϯⲛⲁⲭⲱ Ȋⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ Ȉⲙⲟⲥ ⲉϯⲛⲁϯ Ȉⲡⲉⲛⲑⲣⲉϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϣⲗⲁϩ Ȋϩⲏⲧ 14:28 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ Ǹⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲡⲉ 14:29 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ 14:30 Ȋϯⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲥⲁϫⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ Ȋⲧⲁϥ Ȋϧⲏⲧ 14:31 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲉⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯⲓⲣⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ 15:1 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ Ȋⲁⲗⲟⲗⲓ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ 15:2 ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ Ȋϧⲏⲧ ⲉⲧⲉȊϥⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϥⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟϥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲉⲛ ϩⲟⲩȎ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ 15:3 ϩⲏⲇⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ

14:26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉⲡϞτ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡыⲱⲧ ⲛⲁⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ Ϟⲁⲧⲥⲁⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛθⲧⲣⲉⲧϞϦⲡⲙⲉⲩⲉ Ϟϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ. 14:27 ϯⲕⲱ ⲛⲏⲧϞ Ϟⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲧⲁⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲧⲱⲉⲓ ⲧⲉ ϯϯ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. Ϟⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыϯ ⲛⲏⲧϞ. ϜⲡϦⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧϞϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧϦ ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡϦⲧⲣⲉϥϦϭⲱⲃ. 14:28 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁыϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁы ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧϞ. ⲉⲛⲉⲧⲉⲧϜⲙⲉ Ϝⲙⲟы. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟы. 14:30 Ϟϯⲛⲁϫⲉ ϩⲁϩ ϭⲉ ⲁⲛ Ϟϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲧϞ. ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ Ϟϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ Ϝⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙϞⲧθ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ. 14:31 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲉ Ϝⲡⲁыⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ. ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲥ. ⲧⲟⲩⲛ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲙⲁ. 15:1 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ Ϟⲉⲗⲟⲟⲗⲉ Ϝⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁыⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲟыⲉ. 15:2 ϣϚϩ ⲛⲓⲙ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉ ⲛθⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ. ϥⲛⲁⲥⲟⲗⲡθ. ⲁⲩⲱ ϣϚϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ϥⲛⲁⲧφⲃⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ϩⲟⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 14:29 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁыϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲙⲡⲁⲧθϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ

15:3 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞⲧφⲃⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧϞ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog