Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

15:15 Ȋϯⲛⲁⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲣⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲉϥπϨ ⲣⲁ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲣⲱⲟⲩ 15:16 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲧⲡⲧ ⲁⲗⲗⲁ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ Ȋⲧⲉϥⲟϩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ Ȋⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ 15:17 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ 15:18 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ Ȋϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲧⲁϥⲙⲟⲥϯ Ȉⲙⲟⲓ 15:19 ⲉⲛⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲧⲫⲱϥ ⲟⲧⲓ ⲇⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ 15:20 ⲁⲣⲓⲫⲙⲉⲩȂ Ȉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉⲛⲁⲁϥ ǸⲡⲉϥπϨ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲱⲓ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩǸϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ Ǹⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲉⲩǸⲁⲣⲉϩ Ǹⲫⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ 15:21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 15:22 ⲉⲛⲉ Ȉⲡⲓⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ Ȉⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ Ȉⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ Ȉⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲗⲱⲓϫⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲃⲓ 15:23 ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ Ȉⲙⲟⲓ ϥⲙⲟⲥϯ Ȉⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ 15:24 ⲉⲛⲉ Ȉⲡⲓⲓⲣⲓ ȊⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ Ȉⲡⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉ Ȉⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ Ȉⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ 15:25 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ Ȋϫⲓⲛϫⲏ

15:15 Ϟϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛ. ⲉⲣⲱⲧϞ ϫⲉ ⲛⲁϩϜϩⲁⲗ ϫⲉ ⲡϩϜϩⲁⲗ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ. ϞⲧⲱⲧϞ ⲇⲉ Ϟⲧⲁыⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲱⲧϞ ϫⲉ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁыⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ϟⲧⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ⲁыⲧⲁⲙⲱⲧϞ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 15:16 ϞⲧⲱⲧϞ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲟⲧⲡϪ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыⲥⲉⲧϤ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲁⲩⲱ ⲁыⲕⲁ ⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲃⲱⲕ ϞⲧⲉⲧϞϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉ ⲡⲉⲧϞⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ Ϝⲡыⲱⲧ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧϞ. 15:17 ⲛⲁы ⲉыϩⲱⲛ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ. 15:18 ⲉϣϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ϜⲙⲱⲧϞ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ ϩⲁⲧⲉⲧϞϩⲏ. 15:19 ⲉⲛⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ. ϫⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыⲥⲉⲧϤ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ϜⲙⲱⲧϞ. 15:20 ⲁⲣыⲡⲙⲉⲩⲉ Ϝⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲙϞ ϩϜϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧ Ϟⲥⲱⲉⲓ. ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ Ϟⲥⲁ ⲧⲏⲩⲧϞ. ⲉϣϫⲉ ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ. ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲡⲱⲧϞ. 15:21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁы ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ Ϟⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы. 15:22 ⲉⲛⲉ Ϝⲡыⲉⲓ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲛⲉ ϜⲙϞ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙϞⲧⲟⲩ ⲗⲟыϭⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 15:23 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ Ϝⲙⲟы ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲟⲛ Ϝⲡⲁыⲱⲧ. 15:24 ⲉⲛⲉ ϜⲡыϦ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉ Ϝⲡⲉⲕⲉⲩⲁ ⲁⲁⲩ. ⲛⲉ ϜⲙϞⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲉ Ϝⲙⲁⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟы ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱы ⲛϜ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ. 15:25 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩϜ ⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog