Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

16:11 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ 16:12 ⲟⲩⲟⲛϯ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ Ǹϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ 16:13 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲡⲓⲡϞτ Ȋⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉϥǸϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉϥǸⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲣⲱⲟⲩ 16:14 ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ 16:15 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩȂ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ 16:16 ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ 16:17 ⲡⲉϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȋⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ 16:18 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ Ȋⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ 16:19 ⲁϥⲉⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ Ǹϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ 16:20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ Ȋⲑⲟϥ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲓ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣȈⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛȈⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ

16:11 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲇⲉ. ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ͧⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧϭⲁыⲟϥ. 16:12 ⲉⲧⲓ ⲟⲩͩϯ ϩⲁϩ ͩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧͩ ⲁⲗⲗⲁ ͩⲧⲉⲧⲛⲁϣϥы ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 16:13 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲏ ⲉⲓ ⲡⲉⲡͩ̄ⲁ ͩⲧⲙⲉ. ϥⲛⲁϫыⲙⲟыⲧ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧͩ ϩͩ ⲙⲉ ⲛⲓⲙ. ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁϫⲉ ⲡⲉⲧ̓ⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 16:14 ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁы ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫы ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱы ⲡⲉ ⲛθϫⲱ ⲉⲣⲱⲧϞ. 16:15 ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲉⲥ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩы ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁыϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ̅ⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁϫы ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱы ⲡⲉ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ 16:16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩы ⲡⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 16:17 ⲡⲉϫⲉ ϩⲟыⲛⲉ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁы ⲉⲧθϫⲱ Ϝⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩы ⲡⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲧϜⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩы ϞⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟы ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ. 16:19 ⲁϥⲉⲓⲙⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲉⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ ⲛϜ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁыϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩы ϞⲧⲉⲧϞⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟы ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲕⲟⲩы ϞⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟы. 16:20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲧⲟыⲧ ϞⲧⲱⲧϞ. ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ. ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧϞⲗⲩⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ. 16:18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉыⲕⲟⲩⲉⲓ Ϟⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉ ⲟⲩ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog